Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1)

  Medeltal 01/2018- Maxvärde 01/2018- Minvärde 01/2018- 09/2018 08/2019 09/2019 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -0,2 4,9 -4,6 1,5 -4,5 -4,2 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 6,3 8,5 3,9 6,6 5,4 8,1 ++
- Bättre (%) . . . . 26,9 28,3  
- Sämre (%) . . . . 17,6 14,6  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 10,2 13,4 6,3 10,4 6,5 8,5 -
- Bättre (%) . . . . 25,5 27,1  
- Sämre (%) . . . . 14,5 13,4  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 10,1 24,9 -14,9 15,4 -7,2 -14,9 --
- Bättre (%) . . . . 15,9 11,4  
- Sämre (%) . . . . 28,2 37,8  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -1,2 16,5 -20,7 3,0 -15,7 -20,7 --
- Bättre (%) . . . . 11,6 9,6  
- Sämre (%) . . . . 39,0 46,7  
B5 Inflationen nu (procent) 2,6 3,0 2,2 2,5 2,7 2,6  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,6 3,0 2,4 2,7 2,7 2,5  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 3,1 13,8 -12,2 6,5 -5,3 -12,2 --
- Mindre (%) . . . . 22,1 18,0  
- Mera (%) . . . . 31,0 38,4  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,2 4,8 -6,2 3,1 -2,7 -6,2 --
- Minskat (%) . . . . 7,8 6,4  
- Ökat (%) . . . . 12,9 15,8  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 23,2 34,3 14,8 24,3 21,0 17,8 --
- Bra tid (%) . . . . 30,6 27,8  
- Dålig tid (%) . . . . 9,6 10,0  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 20,7 24,6 13,4 22,7 19,0 13,4 --
- Bra tid (%) . . . . 65,9 60,7  
- Dålig tid (%) . . . . 32,2 37,9  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,3 25,1 4,5 16,3 21,2 25,1 ++
- Bra tid (%) . . . . 66,9 69,5  
- Dålig tid (%) . . . . 31,8 29,3  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 28,2 31,0 24,9 26,4 28,0 29,6 +
- Sparar (%) . . . . 61,2 63,0  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . . 11,1 9,9  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 48,9 53,1 44,3 48,9 49,5 51,2 +
- Kan spara (%) . . . . 78,2 78,6  
- Kan inte spara (%) . . . . 21,6 21,0  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) . . . . 19,1 19,2  
- Ja, säkert (%) . . . . 5,8 5,1  
- Eventuellt (%) . . . . 13,3 14,1  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,0 -12,6 -21,2 -14,1 -14,4 -12,6 ++
- Mera (%) . . . . 16,2 15,5  
- Mindre (%) . . . . 34,7 31,1  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) . . . . 16,2 13,9  
- Mycket sannolikt (%) . . . . 5,8 4,8  
- Ganska sannolikt (%) . . . . 10,4 9,2  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) . . . . 14,8 16,5  
- Ja, säkert (%) . . . . 4,0 4,7  
- Eventuellt (%) . . . . 10,8 11,8  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) . . . . 21,5 20,8  
- Mycket sannolikt (%) . . . . 8,3 7,6  
- Ganska sannolikt (%) . . . . 13,2 13,2  
1) Perioden 01/2018-04/2019: uppgifter om svarsfördelningar kan inte presenteras, enbart (nivåkorrigerade) nettotalen offentliggörs.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2019, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2019, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/09/kbar_2019_09_2019-09-27_tau_001_sv.html