Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 01/2019 12/2019 01/2020 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,7 6,8 -12,8 -2,4 -4,2 -4,6 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,1 8,6 -5,3 5,7 6,2 5,4 +
- Bättre (%) . . . . 27,1 25,4  
- Sämre (%) . . . . 17,1 16,4  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,1 13,5 1,2 12,3 8,5 8,9 +
- Bättre (%) . . . . 28,2 28,2  
- Sämre (%) . . . . 13,6 12,3  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -5,4 25,9 -66,5 6,1 -14,7 -12,0 -
- Bättre (%) . . . . 11,4 10,4  
- Sämre (%) . . . . 36,9 30,8  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -1,5 20,3 -32,8 -6,6 -15,6 -14,4 --
- Bättre (%) . . . . 12,5 13,3  
- Sämre (%) . . . . 38,0 37,7  
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,7 2,8 2,7  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 3,0 5,3 1,7 2,7 2,7 2,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,0 20,3 -59,5 -1,7 -10,2 -10,9 =
- Mindre (%) . . . . 19,1 18,8  
- Mera (%) . . . . 37,0 36,7  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -5,7 4,7 -25,1 -2,1 -6,3 -5,6 =
- Minskat (%) . . . . 8,2 8,2  
- Ökat (%) . . . . 17,8 18,0  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,9 43,5 -13,8 27,6 16,5 18,7 =
- Bra tid (%) . . . . 29,4 29,6  
- Dålig tid (%) . . . . 12,9 10,9  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,3 29,4 -28,5 20,7 15,3 13,7 +
- Bra tid (%) . . . . 62,6 60,5  
- Dålig tid (%) . . . . 35,9 37,3  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,8 31,7 -60,4 10,1 18,0 21,3 +
- Bra tid (%) . . . . 63,9 66,3  
- Dålig tid (%) . . . . 34,0 31,7  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 21,4 31,0 6,4 29,3 28,8 26,5 +
- Sparar (%) . . . . 61,5 58,5  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . . 10,7 10,6  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,6 53,6 9,8 53,6 47,3 44,1 +
- Kan spara (%) . . . . 77,0 73,1  
- Kan inte spara (%) . . . . 22,8 26,5  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,3 20,4 10,5 16,6 17,4 18,4 ++
- Ja, säkert (%) . . . . 4,7 4,1  
- Eventuellt (%) . . . . 12,7 14,4  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,3 -9,7 -26,2 -21,0 -15,9 -18,2 -
- Mera (%) . . . . 14,0 13,0  
- Mindre (%) . . . . 35,5 36,6  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,3 19,2 10,1 13,9 14,5 15,2 +
- Mycket sannolikt (%) . . . . 5,8 4,9  
- Ganska sannolikt (%) . . . . 8,7 10,4  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,5 16,5 9,1 13,7 16,4 13,3 +
- Ja, säkert (%) . . . . 5,1 3,4  
- Eventuellt (%) . . . . 11,4 9,9  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,3 26,0 8,1 15,7 19,5 19,6 +
- Mycket sannolikt (%) . . . . 7,0 6,9  
- Ganska sannolikt (%) . . . . 12,4 12,8  
1) Perioden 10/1995-04/2019: uppgifter om svarsfördelningar kan inte presenteras – enbart (nivåkorrigerade) nettotalen, inflationsvärden och några procentandelar offentliggörs.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2020, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2020, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/01/kbar_2020_01_2020-01-27_tau_001_sv.html