Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Resultat och medeltal i februari–april 2019 med två olika datainsamlingsmetoder

  Normal datainsamling (telefonintervjuer) Mixed-mode-datainsamling Normal datainsamling: Medelfel Mixed-mode-datainsamling: Medelfel
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 1,0 -2,2 0,48 0,72
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 7,2 6,2 0,81 1,22
- Bättre (%) 28,1 26,3 0,87 1,25
- Sämre (%) 16,5 16,8 0,72 1,06
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 10,0 9,5 0,72 1,07
- Bättre (%) 28,6 29,0 0,88 1,31
- Sämre (%) 11,6 12,8 0,61 0,93
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 6,7 2,8 0,70 1,10
- Bättre (%) 30,2 27,8 0,87 1,22
- Sämre (%) 16,2 22,0 0,70 1,15
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -3,9 -8,4 0,73 1,05
- Bättre (%) 20,7 15,8 0,80 1,04
- Sämre (%) 27,7 31,0 0,84 1,27
B5 Inflationen nu (procent) 1,7 2,6 0,05 0,09
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 1,9 2,6 0,05 0,08
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 5,3 -1,8 0,75 1,12
- Mindre (%) 34,3 26,2 0,90 1,23
- Mera (%) 23,2 27,8 0,81 1,26
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 3,2 -1,7 0,58 0,66
- Minskat (%) 10,0 4,4 0,58 0,59
- Ökat (%) 6,7 7,6 0,48 0,75
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,3 20,6 1,47 1,72
- Bra tid (%) 40,6 31,0 0,94 1,30
- Dålig tid (%) 21,3 10,5 0,79 0,86
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 28,8 21,9 1,00 1,56
- Bra tid (%) 72,0 68,0 0,85 1,32
- Dålig tid (%) 23,5 30,7 0,80 1,30
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 23,7 11,9 1,01 1,61
- Bra tid (%) 67,2 61,1 0,91 1,37
- Dålig tid (%) 25,4 37,2 0,85 1,36
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 38,1 28,3 0,80 1,32
- Sparar (%) 73,0 62,1 0,86 1,38
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,4 0,49 0,91
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 58,0 50,9 1,16 1,88
- Kan spara (%) 83,9 79,3 0,72 1,15
- Kan inte spara (%) 14,8 20,5 0,69 1,14
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,6 16,6 0,71 1,08
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -9,3 -16,1 0,96 1,32
- Mera (%) 20,8 14,6 0,79 1,02
- Mindre (%) 32,5 34,7 0,90 1,33
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 20,6 15,1 0,78 1,03
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 8,8 13,4 0,53 0,97
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 22,9 18,7 0,78 1,07
E62 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Heminredning (% av konsumenterna) 46,5 57,1 0,95 1,38
E63 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsbostad (% av konsumenterna) 2,3 4,2 0,29 0,56
E64 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Hemelektronik (% av konsumenterna) 37,8 47,3 0,93 1,40
E65 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Hushållsmaskiner (% av konsumenterna) 20,4 32,9 0,77 1,32
E66 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Hobby- eller sportredskap (% av konsumenterna) 32,7 27,1 0,90 1,26
E67 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Andra fortskaffningsmedel än bil (% av konsumenterna) 17,8 22,4 0,74 1,19
E68 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor i Finland (% av konsumenterna) 64,9 71,9 0,91 1,27
E69 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor utomlands (% av konsumenterna) 57,2 63,4 0,94 1,35

Källa: Konsumenternas förtroende 2020, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2020, Tabellbilaga 2. Resultat och medeltal i februari–april 2019 med två olika datainsamlingsmetoder . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/01/kbar_2020_01_2020-01-27_tau_002_sv.html