Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

Av konsumenterna uppskattade fortfarande rentav 86 procent i juni att Finlands ekonomi just nu är sämre än för ett år sedan och bara 3 procent ansåg att den är bättre. Andelarna var i maj ungefär desamma: 87 och 3 procent. Nitton procent av konsumenterna bedömde i juni att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Något fler, dvs. 24 procent, ansåg att den egna ekonomin är bättre än för ett år sedan. För en månad sedan var dessa andelar 21 och 24 procent.

I juni trodde 32 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 43 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var dystrare i maj: 26 och 57 procent.

I juni litade 27 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I maj var motsvarande andelar något svagare: 27 och 17 procent.

Arbetslöshet och inflation

I juni litade 24 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten minskar under det följande året och 57 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var något dystrare i maj: 16 och 72 procent.

Av de sysselsatta upplevde 36 procent i juni att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa. Av de sysselsatta antog 3 procent att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 37 procent antog att risken ökat. För en månad sedan var dessa tre andelar 35, 4 och 40 procent.

I juni bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,4 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,9 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 50 procent i juni att det är fördelaktigt att spara. I maj var andelen 43 procent. Sextiofyra procent av konsumenterna hade sparat i juni och 77 procent trodde att de kan spara under det följande året. För ett år sedan var dessa två andelar 58 och 76 procent.

I juni ansåg 43 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. Månaden innan var andelen 37 procent. I juni planerade fortfarande fler än vanligt, dvs. 17 procent av konsumenterna, att ta lån inom ett år.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna ansåg 33 procent i juni att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. I maj var andelen 30 procent. Fjorton procent av konsumenterna avsåg i juni att öka och 34 procent att minska användningen av pengar på kapitalvarukonsumtion under det följande året.

I juni planerade fortfarande bara 13 procent av konsumenterna att säkert eller eventuellt köpa bil inom de följande 12 månaderna. Planer angående bostaden – utöver låntagning – var liksom under föregående månader på en god nivå. I juni planerade 15 procent av konsumenterna att köpa bostad inom ett år. Långtidsmedelvärdet är 13 procent. Dessutom planerade 19 procent av konsumenterna i juni att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.


Källa: Konsumenternas förtroende 2020, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2020, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/06/kbar_2020_06_2020-06-29_kat_001_sv.html