Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 07/2019 06/2020 07/2020 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,8 6,8 -13,9 -3,9 -3,9 -1,6 =
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,1 8,6 -5,3 4,4 2,8 2,8 =
- Bättre (%) . . . 26,9 24,3 25,3  
- Sämre (%) . . . 18,5 19,1 19,6  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,0 13,5 1,2 7,6 8,7 10,3 +
- Bättre (%) . . . 28,1 27,1 28,4  
- Sämre (%) . . . 15,8 13,0 10,9  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -6,3 25,9 -66,5 -4,5 -62,9 -57,9 --
- Bättre (%) . . . 17,8 2,8 3,5  
- Sämre (%) . . . 24,8 85,8 83,2  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -1,8 20,3 -32,8 -14,8 -12,2 -8,4 -
- Bättre (%) . . . 12,5 31,9 31,7  
- Sämre (%) . . . 37,2 42,6 39,1  
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,7 1,9 2,0  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,8 2,4 2,3  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,3 20,3 -59,5 -3,7 -22,4 -19,6 -
- Mindre (%) . . . 24,1 24,2 23,9  
- Mera (%) . . . 29,7 56,7 53,2  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,0 4,7 -26,6 -3,1 -21,7 -21,1 --
- Minskat (%) . . . 7,6 3,5 4,1  
- Ökat (%) . . . 13,7 36,8 34,9  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,7 43,5 -14,3 23,3 13,7 19,2 =
- Bra tid (%) . . . 33,1 33,0 34,9  
- Dålig tid (%) . . . 9,8 19,4 15,8  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,3 29,4 -28,5 21,2 2,1 4,6 =
- Bra tid (%) . . . 66,9 49,6 51,3  
- Dålig tid (%) . . . 31,9 49,0 46,8  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,6 31,7 -60,4 19,0 -8,1 1,5 -
- Bra tid (%) . . . 65,2 43,4 50,8  
- Dålig tid (%) . . . 32,9 54,5 46,7  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 21,6 31,0 6,4 30,1 29,2 30,1 ++
- Sparar (%) . . . 61,0 64,2 63,0  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 8,5 11,1 10,7  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,8 53,6 9,8 45,9 46,5 48,7 +
- Kan spara (%) . . . 75,9 76,5 77,2  
- Kan inte spara (%) . . . 23,7 23,4 22,4  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,4 21,1 10,5 18,7 16,7 18,6 ++
- Ja, säkert (%) . . . 5,8 5,3 4,4  
- Eventuellt (%) . . . 13,0 11,3 14,2  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,3 -9,7 -26,7 -12,8 -14,9 -10,9 ++
- Mera (%) . . . 16,6 13,6 16,3  
- Mindre (%) . . . 32,1 33,7 28,5  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,3 19,2 10,1 16,3 12,8 17,9 ++
- Mycket sannolikt (%) . . . 7,5 4,7 5,3  
- Ganska sannolikt (%) . . . 8,7 8,1 12,6  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,6 17,1 9,1 12,8 14,6 17,1 ++
- Ja, säkert (%) . . . 3,6 4,3 5,2  
- Eventuellt (%) . . . 9,2 10,2 11,9  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,4 26,0 8,1 21,3 18,7 22,9 ++
- Mycket sannolikt (%) . . . 6,8 7,0 9,3  
- Ganska sannolikt (%) . . . 14,5 11,7 13,6  
1) Perioden 10/1995-04/2019: uppgifter om svarsfördelningar kan inte presenteras – enbart (nivåkorrigerade) nettotalen, inflationsvärden och några procentandelar offentliggörs.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2020, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2020, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/07/kbar_2020_07_2020-07-27_tau_001_sv.html