Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 11/2019 10/2020 11/2020 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,8 6,8 -13,9 -5,0 -6,9 -4,8 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,1 8,6 -5,3 4,9 3,9 1,6 -
- Bättre (%) . . . 26,4 23,8 22,2  
- Sämre (%) . . . 18,3 18,1 19,3  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,0 13,5 1,2 9,0 6,7 7,8 =
- Bättre (%) . . . 27,6 25,6 25,5  
- Sämre (%) . . . 12,8 15,2 13,1  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -7,0 25,9 -66,5 -16,0 -61,0 -54,9 --
- Bättre (%) . . . 10,1 2,9 3,1  
- Sämre (%) . . . 38,8 87,5 83,5  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -2,1 20,3 -32,8 -19,7 -24,9 -14,4 --
- Bättre (%) . . . 10,3 20,5 25,5  
- Sämre (%) . . . 43,8 52,2 42,6  
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,5 2,0 2,1  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,4 2,4 2,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,7 20,3 -59,5 -12,9 -45,5 -31,8 --
- Mindre (%) . . . 15,9 12,2 17,6  
- Mera (%) . . . 39,0 76,3 65,3  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,3 4,7 -26,6 -5,1 -20,8 -16,6 --
- Minskat (%) . . . 6,7 4,0 6,5  
- Ökat (%) . . . 15,4 33,8 32,0  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,6 43,5 -14,3 15,1 11,2 11,4 -
- Bra tid (%) . . . 26,5 29,2 27,7  
- Dålig tid (%) . . . 11,4 18,0 16,3  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,3 29,4 -28,5 15,2 5,7 3,5 =
- Bra tid (%) . . . 61,7 53,1 50,7  
- Dålig tid (%) . . . 36,5 45,8 48,2  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,5 31,7 -60,4 19,6 -5,9 -2,6 -
- Bra tid (%) . . . 64,8 44,1 47,4  
- Dålig tid (%) . . . 33,2 53,6 50,0  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 21,7 31,0 6,4 27,4 30,9 29,7 ++
- Sparar (%) . . . 59,7 64,9 62,6  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 11,4 9,0 10,3  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,9 53,6 9,8 50,5 49,3 47,2 +
- Kan spara (%) . . . 78,6 77,3 76,2  
- Kan inte spara (%) . . . 21,1 22,6 23,6  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,5 22,1 10,5 20,4 19,3 17,8 ++
- Ja, säkert (%) . . . 5,7 5,1 5,2  
- Eventuellt (%) . . . 14,7 14,2 12,6  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,3 -9,7 -26,7 -13,9 -13,4 -14,4 +
- Mera (%) . . . 16,0 14,1 12,9  
- Mindre (%) . . . 33,4 30,8 31,2  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,3 19,2 10,1 16,7 16,0 14,8 +
- Mycket sannolikt (%) . . . 5,6 4,8 4,7  
- Ganska sannolikt (%) . . . 11,1 11,2 10,1  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,6 17,9 9,1 15,5 15,2 16,4 ++
- Ja, säkert (%) . . . 5,0 4,7 5,3  
- Eventuellt (%) . . . 10,5 10,5 11,1  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,4 26,0 8,1 21,3 21,4 20,6 +
- Mycket sannolikt (%) . . . 8,2 6,6 6,9  
- Ganska sannolikt (%) . . . 13,1 14,8 13,7  
1) Långtidsmedelvärdet, maximi- och minimivärdet kan inte presenteras för svarsfördelningarna.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2020, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2020, Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/11/kbar_2020_11_2020-11-27_tau_001_sv.html