Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

I juni ansåg 56 procent av konsumenterna att Finlands ekonomi för närvarande är sämre än för ett år sedan och 18 procent ansåg att den är bättre. Av konsumenterna uppskattade 15 procent att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Klart fler, dvs. 28 procent av konsumenterna, ansåg att den egna ekonomin i juni var starkare än året innan. Motsvarande andelar var i maj 19 och 27 procent och för ett år sedan 19 och 24 procent.

I juni trodde redan 44 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 26 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 40 och 28 procent och för ett år sedan i juni 32 och 43 procent.

I juni litade 27 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 10 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I maj var motsvarande andelar 30 och 10 procent och för ett år sedan 27 och 13 procent.

Arbetslöshet och inflation

I juni litade redan 41 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten i Finland minskar under det följande året och 30 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i maj 39 och 36 procent och för ett år sedan 24 och 57 procent.

I juni antog 9 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet eller permittering minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 16 procent åter bedömde att risken ökat. Å andra sidan upplevde rentav 47 procent av de sysselsatta att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa eller permitterade. Månaden innan var dessa tre andelar 7, 19 och 43 procent och i juni i fjol 3, 37 och 36 procent.

I juni bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,8 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan 2,4 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,9 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 64 procent i juni att det är fördelaktigt att spara. För ett år sedan var andelen bara 50 procent. Sextiofem procent av konsumenterna hade sparat i juni och 77 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I juni ansåg 58 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. Året innan var andelen bara 43 procent. I juni planerade 19 procent av konsumenterna att ta lån inom ett år. Den genomsnittliga andelen på lång sikt är 16 procent.

Penninganvändning

I juni ansåg 35 procent av konsumenterna att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Av konsumenterna avsåg 18 procent att öka och 27 procent att minska användningen av pengar på kapitalvaror under det följande året.

I juni planerade fler än vanligt, dvs. 18 procent av konsumenterna, att säkert eller eventuellt köpa bil under de följande 12 månaderna. I juni funderade påfallande många också på att köpa bostad inom ett år: 15 procent av konsumenterna. Långtidsmedelvärdet för planerna på att köpa bil är 14 procent och för planerna på att köpa bostad 13 procent. I juni planerade dessutom rentav 22 procent av konsumenterna att inom ett år spendera pengar på renovering av bostaden.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2021, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/06/kbar_2021_06_2021-06-28_kat_001_sv.html