Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 06/2020 05/2021 06/2021 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,8 6,8 -13,9 -3,9 2,7 4,6 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,1 9,0 -5,3 2,8 3,8 7,6 ++
- Bättre (%) . . . 24,3 26,6 28,4  
- Sämre (%) . . . 19,1 19,2 15,2  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,1 13,5 1,2 8,7 11,9 10,8 ++
- Bättre (%) . . . 27,1 30,5 27,3  
- Sämre (%) . . . 13,0 10,0 10,4  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -7,8 25,9 -66,5 -62,9 -33,0 -25,6 -
- Bättre (%) . . . 2,8 13,4 17,6  
- Sämre (%) . . . 85,8 62,1 56,4  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -2,1 20,3 -32,8 -12,2 3,7 8,2 +
- Bättre (%) . . . 31,9 39,9 43,7  
- Sämre (%) . . . 42,6 28,4 25,9  
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 1,9 2,7 2,8  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,4 2,8 2,8  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,8 20,3 -59,5 -22,4 -1,0 3,8 +
- Mindre (%) . . . 24,2 38,5 41,4  
- Mera (%) . . . 56,7 36,1 29,8  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,5 4,7 -26,6 -21,7 -7,2 -4,2 +
- Minskat (%) . . . 3,5 7,5 9,3  
- Ökat (%) . . . 36,8 18,7 16,5  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,5 43,5 -14,3 13,7 21,6 21,3 =
- Bra tid (%) . . . 33,0 33,5 35,2  
- Dålig tid (%) . . . 19,4 11,9 14,0  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,5 29,4 -28,5 2,1 17,0 18,3 ++
- Bra tid (%) . . . 49,6 62,2 64,2  
- Dålig tid (%) . . . 49,0 36,2 34,4  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,4 31,7 -60,4 -8,1 12,7 8,9 =
- Bra tid (%) . . . 43,4 58,6 58,3  
- Dålig tid (%) . . . 54,5 39,1 40,1  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 21,9 32,9 6,4 29,2 31,7 32,7 ++
- Sparar (%) . . . 64,2 64,4 64,9  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 11,1 10,1 9,3  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,1 53,6 9,8 46,5 53,4 48,9 +
- Kan spara (%) . . . 76,5 79,6 77,1  
- Kan inte spara (%) . . . 23,4 20,1 22,5  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,6 24,2 10,5 16,7 19,2 18,7 ++
- Ja, säkert (%) . . . 5,3 5,9 5,4  
- Eventuellt (%) . . . 11,3 13,3 13,3  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,2 -6,9 -26,7 -14,9 -8,4 -8,3 ++
- Mera (%) . . . 13,6 16,2 17,6  
- Mindre (%) . . . 33,7 25,5 26,6  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,3 19,2 10,1 12,8 15,1 18,3 ++
- Mycket sannolikt (%) . . . 4,7 4,2 5,0  
- Ganska sannolikt (%) . . . 8,1 10,8 13,3  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,7 18,1 9,1 14,6 16,8 15,0 ++
- Ja, säkert (%) . . . 4,3 4,9 5,1  
- Eventuellt (%) . . . 10,2 11,8 10,0  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,5 26,0 8,1 18,7 22,6 22,3 ++
- Mycket sannolikt (%) . . . 7,0 8,9 8,6  
- Ganska sannolikt (%) . . . 11,7 13,6 13,7  
1) Långtidsmedelvärdet, maximi- och minimivärdet kan inte presenteras för svarsfördelningarna.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2021, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2021, Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/06/kbar_2021_06_2021-06-28_tau_001_sv.html