Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

I november ansåg 44 procent av konsumenterna att Finlands ekonomi för närvarande är sämre än för ett år sedan och 24 procent ansåg att den är bättre. Av konsumenterna uppskattade 15 procent att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Klart fler, dvs. 28 procent av konsumenterna, ansåg att den egna ekonomin i november var starkare än året innan. Andelarna som gäller den egna ekonomin var i oktober 17 och 27 procent och för ett år sedan 19 och 22 procent.

I november antog 29 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Lika många av konsumenterna, dvs. 29 procent, bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 37 och 24 procent och i november i fjol dystra 25 och 43 procent.

I november litade 29 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I oktober var motsvarande andelar desamma, dvs. 29 och 11 procent och för ett år sedan 25 och 13 procent.

Arbetslöshet och inflation

I november litade 40 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten i Finland minskar under det följande året och 23 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i oktober 39 och 22 procent och för ett år sedan mycket dystra 18 och 65 procent.

Av de sysselsatta antog 10 procent i november att risken för arbetslöshet eller permittering minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 13 procent bedömde att risken ökat. Å andra sidan upplevde rentav 48 procent av de sysselsatta att de inte alls är i fara att bli arbetslösa eller permitterade. Månaden innan var motsvarande tre andelar 9, 14 och 48 procent och i november i fjol mycket dystra 6, 32 och 36 procent.

I november uppskattade konsumenterna att konsumentpriserna har stigit med rentav 3,8 procent från året innan och kommer att stiga med 3,6 procent under de följande 12 månaderna. De här inflationsuppskattningarna var för ett år sedan 2,1 och 2,2 procent och deras långtidsmedelvärden är 3,1 och 2,9 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 67 procent i november att det är fördelaktigt att spara. För ett år sedan var andelen bara 51 procent. Sextiofyra procent av konsumenterna hade sparat i november och 76 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I november ansåg 60 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. Året innan var andelen bara 47 procent. I november planerade 19 procent av konsumenterna att ta lån inom ett år. Den genomsnittliga andelen på lång sikt är 16 procent.

Penninganvändning

I november ansåg 30 procent av konsumenterna att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Av konsumenterna avsåg 14 procent att öka och 29 procent att minska användningen av pengar på kapitalvaror under det följande året. De senare andelarna var i oktober 14 och 31 procent och i fjol i november 13 och 31 procent.

I november planerade 16 procent av konsumenterna att säkert eller eventuellt köpa bil under de följande 12 månaderna. Sjutton procent av konsumenterna planerade att köpa eller bygga bostad inom ett år. I november planerade dessutom rentav 24 procent av konsumenterna att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år. Långtidsmedelvärdet för planerna på att köpa bil är 14 procent, för planerna på att köpa bostad 13 procent och för planerna på att renovera 18 procent.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2021, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/11/kbar_2021_11_2021-11-29_kat_001_sv.html