Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1)

Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 12/2020 11/2021 12/2021 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,7 6,8 -13,9 -4,6 1,2 -3,5 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,2 9,5 -5,3 2,8 7,6 2,9 =
- Bättre (%) . . . 24,0 27,9 24,0
- Sämre (%) . . . 19,5 15,2 19,2
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,2 13,5 1,2 8,5 10,7 7,2 -
- Bättre (%) . . . 27,2 29,1 27,1
- Sämre (%) . . . 13,0 11,5 14,7
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -7,9 25,9 -66,5 -55,5 -14,5 -15,5 -
- Bättre (%) . . . 2,2 24,0 22,7
- Sämre (%) . . . 83,9 44,5 45,4
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -2,0 20,3 -32,8 -13,9 -2,4 -7,4 -
- Bättre (%) . . . 28,1 28,7 24,5
- Sämre (%) . . . 43,5 29,0 33,8
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,1 3,8 3,9
- Priserna har stigit mycket eller ganska mycket (%) . . . 11,6 43,3 43,0
- Priserna har hållits desamma eller sjunkit (%) . . . 41,8 8,5 9,5
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,3 3,6 3,6
- Priserna stiger snabbare eller i samma takt (%) . . . 55,0 75,6 73,0
- Priserna hålls desamma eller sjunker (%) . . . 21,6 6,2 6,0
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,5 20,3 -59,5 -32,5 7,7 -0,0 +
- Mindre (%) . . . 18,7 39,5 31,3
- Mera (%) . . . 64,2 22,9 28,0
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,3 4,7 -26,6 -18,2 -1,5 -2,1 +
- Minskat (%) . . . 5,1 9,7 8,6
- Ökat (%) . . . 32,6 13,3 13,5
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,4 43,5 -14,3 12,3 14,6 7,0 --
- Bra tid (%) . . . 29,9 30,1 24,9
- Dålig tid (%) . . . 17,6 15,6 17,9
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,8 29,4 -28,5 7,2 21,2 15,1 +
- Bra tid (%) . . . 54,5 67,4 61,2
- Dålig tid (%) . . . 43,8 31,5 37,8
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,5 31,7 -60,4 -4,3 11,9 5,8 =
- Bra tid (%) . . . 45,4 60,3 54,9
- Dålig tid (%) . . . 52,0 37,6 43,1
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 22,1 33,1 6,4 29,7 30,9 29,1 ++
- Sparar (%) . . . 62,9 64,2 62,7
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 9,5 11,0 11,0
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,3 53,6 9,8 45,7 47,2 48,1 +
- Kan spara (%) . . . 75,7 75,8 76,4
- Kan inte spara (%) . . . 24,0 23,6 23,1
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,6 24,2 10,5 19,5 19,4 19,5 ++
- Ja, säkert (%) . . . 5,1 4,5 6,6
- Eventuellt (%) . . . 14,4 14,9 12,9
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,1 -6,9 -26,7 -15,8 -11,2 -16,6 =
- Mera (%) . . . 13,4 14,4 12,1
- Mindre (%) . . . 33,7 29,4 33,1
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,4 19,2 10,1 13,8 15,7 15,3 +
- Mycket sannolikt (%) . . . 4,0 3,8 5,0
- Ganska sannolikt (%) . . . 9,8 11,9 10,3
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,8 18,5 9,1 15,0 16,6 13,5 +
- Ja, säkert (%) . . . 3,9 4,5 4,0
- Eventuellt (%) . . . 11,1 12,1 9,5
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,6 26,0 8,1 19,4 24,0 22,1 ++
- Mycket sannolikt (%) . . . 6,8 7,9 7,8
- Ganska sannolikt (%) . . . 12,7 16,1 14,3
1) Långtidsmedelvärdet, maximi- och minimivärdet kan inte presenteras för svarsfördelningarna.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2021, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2021, Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/12/kbar_2021_12_2021-12-27_tau_001_sv.html