Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

I januari ansåg 49 procent av konsumenterna att Finlands ekonomi för närvarande är sämre än för ett år sedan och bara 14 procent ansåg att den är bättre. Av konsumenterna uppskattade 18 procent att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Något fler, dvs. 27 procent av konsumenterna, ansåg att den egna ekonomin i januari var starkare än året innan. Motsvarande andelar var i december 19 och 24 procent och för ett år sedan 20 och 25 procent.

I januari trodde 23 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 34 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 25 och 34 procent och för ett år sedan i januari 35 och 33 procent.

I januari litade redan 30 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras framöver och bara 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I december var motsvarande andelar 27 och 15 procent och för ett år sedan 31 och 12 procent.

Arbetslöshet och inflation

I januari litade 30 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten i Finland minskar under det följande året, men igen något fler, dvs. 35 procent, uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i december 31 och 28 procent och för ett år sedan dystra 24 och 55 procent.

Av de sysselsatta antog 7 procent i januari att risken för arbetslöshet eller permittering minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 14 procent bedömde att risken ökat. Å andra sidan upplevde rentav hälften, dvs. 51 procent av de sysselsatta, att de inte alls är i fara att bli arbetslösa eller permitterade. Månaden innan var motsvarande tre andelar 9, 14 och 47 procent och i januari i fjol mycket dystra 5, 30 och 37 procent.

I januari uppskattade konsumenterna att konsumentpriserna har stigit med 3,8 procent från året innan och att de kommer att stiga med 3,7 procent under de följande 12 månaderna. De här inflationsförväntningarna var för ett år sedan 2,2 och 2,3 procent och deras långtidsmedelvärden är 3,1 och 2,9 procent. I januari ansåg 43 procent av konsumenterna att priserna har stigit mycket eller ganska mycket på årsnivå och rentav 77 procent förväntade sig att priserna stiger i minst samma takt också under de kommande månaderna. I januari i fjol var motsvarande andelar 14 och 60 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 61 procent i januari att det är fördelaktigt att spara. Sextiotvå procent av konsumenterna hade sparat och 76 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I januari ansåg 54 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var gynnsam. Av konsumenterna planerade 19 procent att ta lån inom ett år. Den genomsnittliga andelen på lång sikt är 16 procent.

Penninganvändning

I januari ansåg bara 26 procent av konsumenterna att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Året innan var andelen 33 procent. Av konsumenterna avsåg 14 procent att öka och 33 procent att minska användningen av pengar på kapitalvaror under det följande året. De senare andelarna var i december 12 och 33 procent och i fjol i januari 14 och 33 procent.

I januari planerade 16 procent av konsumenterna att säkert eller eventuellt köpa bil under de följande 12 månaderna. Rentav 18 procent av konsumenterna planerade att köpa bostad eller bygga hus inom ett år. Av konsumenterna planerade 20 procent i januari att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år. Långtidsmedelvärdet för planerna på att köpa bil är 14 procent, för planerna på att köpa bostad 13 procent och för planerna på att renovera 18 procent.


Källa: Konsumenternas förtroende 2022, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2022, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2022/01/kbar_2022_01_2022-01-27_kat_001_sv.html