Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Datainsamlingsmetoden för konsumentbarometern byts ut och antalet frågor minskar år 2019

Konsumentbarometerns uppgifter har hittills samlats in genom telefonintervjuer. Fr.o.m. år 2019 sker datainsamlingen genom en s.k. kombinerad datainsamling: förutom genom telefonintervjuer också på en webblankett. I samband med det minskas undersökningens uppgiftsinnehåll. I fortsättningen ligger tyngdpunkten på att utreda inställningar, förväntningar och avsikter angående ekonomin. Följande helheter tas bort från blanketten: föremål för sparande, investering och låntagande, finansieringssätt för köp av bostad och bil samt ägande av moderna apparater i hushållen. Statistikcentralen fortsätter att statistikföra förekomsten av apparater på andra sätt som specificeras senare.


Senast uppdaterad 2.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/kbar_2018-02-02_uut_001_sv.html