Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.4.2014

Något under hälften av nya studerande inom yrkesutbildning kom direkt från grundskolan

Av dem som sökte till yrkesutbildning på andra stadiet var 51 procent grundskolelever, medan deras andel av nya studerande var 49 procent år 2012. Av nya studerande inom yrkesutbildning hade 41 procent en tidigare yrkes- eller högskoleexamen och 10 procent enbart studentexamen. Inom gymnasieutbildningen hade drygt 97 procent av de sökande och nya studerande bara gått ut grundskolan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Nya studerande efter utbildningssektor och tidigare examen 2012, %

Nya studerande efter utbildningssektor och tidigare examen 2012, %

Inom yrkeshögskoleutbildning hade 46 procent av de nya studerande enbart studentexamen som tidigare utbildning. Drygt 23 procent hade studentexamen och yrkes- eller högskoleexamen som grundutbildning (13 procent hade studentexamen och yrkesexamen och 10 procent studentexamen och högskoleexamen) och 25 procent bara yrkes- eller högskoleexamen (21 procent hade yrkesexamen och 4 procent högskoleexamen). Därtill hade 6 procent grundskola eller okänd som grundutbildning.

Inom universitetsutbildning hade 64 procent av de nya studerande enbart studentexamen som grundutbildning. Totalt 25 procent hade studentexamen och yrkes- eller högskoleexamen som grundutbildning (5 procent hade studentexamen och yrkesexamen och 20 procent studentexamen och högskoleexamen) och något under 5 procent bara yrkes- eller högskoleexamen (2 procent hade yrkesexamen och 3 procent högskoleexamen). Därtill hade 6 procent grundskola eller okänd som grundutbildning.

Till studier som började år 2012 sökte 356 300 unga eller vuxna och 58 procent av dem inledde sina studier. I dessa siffror ingår en sökande och ny studerande en gång i antalet för utbildningssektorn. Av dem som sökte till gymnasiet inledde 94 procent sina studier och av dem som sökte till yrkesutbildning på andra stadiet 81 procent. Av dem som sökte till yrkeshögskola inledde 36 procent sina studier och av dem som sökte till universitet 30 procent. Män kom in på utbildning oftare än kvinnor inom övriga utbildningssektorer förutom gymnasieutbildning.

Om en person räknas som sökande bara en gång, sökte 309 100 personer till utbildning som började år 2012. Av dem sökte 51 procent bara till utbildning på andra stadiet, 21 procent bara till yrkeshögskoleutbildning och 15 procent bara till universitetsutbildning. Till både universitets- och yrkeshögskoleutbildning sökte 24 600 personer, dvs. 8 procent av de sökande. Samtidigt till utbildning på andra stadiet och till yrkeshögskoleutbildning sökte 10 500 personer, vilket är 3 procent av de sökande. Till både utbildning på andra stadiet och till universitetsutbildning sökte 1 500 personer, vilket motsvarar 0,5 procent av de sökande. Till alla utbildningssektorer sökte 3 900 personer, en procent av alla sökande.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sökande till utbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4519. 02 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khak/2012/02/khak_2012_02_2014-04-29_tie_001_sv.html