Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, juni

Publicerad: 29.4.2021

Stenkolsförbrukningen ökade med 2 procent under januari–mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade stenkolsförbrukningen med 2 procent under januari–mars i år jämfört med motsvarande period året innan. Totalt användes 0,643 miljoner ton stenkol som bränsle för produktion av el och värme, till sitt energiinnehåll motsvarade det 16 petajoule. Under januari–mars var stenkolsförbrukningen 56 procent lägre än under detta årtusende i genomsnitt.

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aira Hast 029 551 3394, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (203,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. mars 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2021/03/kivih_2021_03_2021-04-29_tie_001_sv.html