Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

3. Avgränsning av kultur i materialen

Kulturnäringsgrenarna omfattar följande klasser i Näringsgrensindelningen 2008:
 • Tryckning av dagstidningar (18110)

 • Annan tryckning (18120)

 • Grafiska tjänster före tryckning (18130)

 • Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning (18140)

 • Tillverkning av hemelektronik (26400)

 • Tillverkning av musikinstrument (3220)

 • Tillverkning av spel och leksaker (3240)

 • Partihandel med hemelektronik (46432)

 • Partihandel med fotoutrustning och -tillbehör (46433)

 • Partihandel med pappers- och kontorsartiklar (46491)

 • Partihandel med böcker (46492)

 • Partihandel med leksaker och spel (46496)

 • Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning (4743)

 • Specialiserad butikshandel med musikinstrument och musikartiklar (47595)

 • Specialiserad butikshandel med böcker (47610)

 • Specialiserad butikshandel med pappers- och kontorsmaterial (47621)

 • Specialiserad butikshandel med spel och leksaker (4765)

 • Konstaffärer (47781)

 • Antikvitetsaffärer (52501)

 • Antikvariat (47792)

 • Postorderhandel och näthandel av böcker, musik- och videoband (47911)

 • Bokutgivning (58810)

 • Tidningsutgivning (58130)

 • Utgivning av lokaltidningar och tidningar som utkommer mera sällan (58141)

 • Utgivning av tidskrifter (58142)

 • Utgivning av dataspel (58210)

 • Produktion av film (59110)

 • Efterproduktion och distribution av film, video och TV-program (59120, 59130)

 • Filmvisning (59140)

 • Ljudinspelning och fonogramutgivning (59200)

 • Sändning av radioprogram (60100)

 • Planering av TV-program och sändningsverksamhet (60201)

 • Avgiftsbelagda TV-kanaler (60202)

 • Nyhetsservice (63910)

 • Arkitektverksamhet (71110)

 • Reklambyråer (73111)

 • Direkt- och utomhusreklam (73112)

 • Andra reklamtjänster (73119)

 • Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning (73120)

 • Grafisk design (74101)

 • Inredningsplanering (74102))

 • Industriell design (74109)

 • Fotografiateljéer (74201)

 • Fotoframkallning (74202)

 • Översättning och tolkning (74300)

 • Programbyråer och managertjänster (74901)

 • Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor (77220)

 • Arrangemang av kongresser och mässor (82300)

 • Artistisk verksamhet (90010)

 • Stödtjänster till artistisk verksamhet (90020)

 • Litterärt och konstnärligt skapande (90030

 • Drift av teatrar, konserthus o.d. (90040)

 • Biblioteks- och arkivverksamhet (91010)

 • Museiverksamhet (91020)

 • Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter (91030)

 • Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat (91040)

 • Spel- och vadhållningsverksamhet (92000)

 • Nöjes- och temaparksverksamhet (93210)

 • Annan fritids- och nöjesverksamhet (93299)

I och med den nya näringsgrensindelningen har kulturnäringsgrenarna kompletterats med nya näringsgrenar. På så sätt strävar man efter att följa EU:s rekommendationer ( http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/ess-net-report-oct2012.pdf ) och göra avgränsningen enhetlig med satelliträkenskaperna för kultur.

Nya näringsgrenar är tillverkning av hemelektronik, partihandel med hemelektronik, specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning, partihandel med pappers- och kontorsartiklar, specialiserad butikshandel med pappers- och kontorsmaterial, specialiserad butikshandel med spel och leksaker, grafisk design, inredningsplanering, översättning och tolkning, arrangemang av kongresser och mässor, musik och dansutbildning, samt drift av teatrar, konserthus o.d

I materialet för arbetskraftsundersökningen har man använt yrkesklassificeringen 2001 för kulturyrkenas del för att kunna granska utvecklingen på lång sikt. I sysselsättningsstatistiken åter har man övergått till yrkesklassificeringen 2010. Yrkesgrupperna beskrivs närmare i kapitel 4. Material och klassificeringar (Tabellbilaga 2).

Som kulturyrken klassificeras enligt yrkesklassificeringen 2001:
 • författare och dramaturger

 • bildkonstnärer, planerare o.d. inom den konstindustriella branschen

 • experter inom konst- och konstindustribranschen

 • musikinstrumentmakare och -stämmare

 • konsthantverkare i trä, textil, läder m.m.

 • kompositörer

 • musiker och sångare inom klassisk musik

 • danskonstnärer

 • skådespelare

 • teater- och filmregissörer

 • musiker

 • sångare

 • dansare m.fl. inom underhållning

 • clowner

 • trollkonstnärer

 • akrobater

 • verksamhetschefer inom kulturverksamhet

 • arkivarier

 • specialister inom museisektorn

 • bibliotekarier

 • informatiker

 • biblioteks-, arkiv- och museianställda

 • reklam- och informationschefer

 • PR-chefer

 • informatörer

 • specialister inom reklam och marknadsföring

 • reklamredaktörer

 • chefredaktörer,

 • tidskrifts- och förlagsredaktörer och kritiker

 • radio- och TV-redaktörer

 • presentatörer i radio och TV

 • radio- och TV-kontrollörer

 • scriptor

 • fotografer

 • bild- och ljudinspelare

 • fotolaboratioriearbetare

 • maskinoperatörer för fotografiska produkter

 • experter inom grafisk teknik

 • sättare och layoutmän

 • litografer

 • gravörer och etsare

 • bokbinderiarbetare

 • silkes- och textiltryckare

 • maskinoperatörer inom tryckeri samt efterbehandlare

Också arkitekterna hör till kulturyrkena, men i klassificeringen år 2001 är det inte möjligt att särskilja dem från yrkesgruppen 2141; Specialister inom husbyggande.

Källa: Kulturstatistik 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa Weckström 09 1734 2348, kulttuuri.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kultur [e-publikation].
ISSN=2341-7390. Kulturarbetskraft i Finland 2012, 3. Avgränsning av kultur i materialen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klt/2012/01/klt_2012_01_2013-08-23_kat_003_sv.html