Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.9.2014

Sysselsättningen inom kultur har försvagats från år 2010 även om den förbättrats inom konstnärlig och litterär verksamhet

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning har sysselsättningen inom kulturnäringsgrenarna försvagats med omkring tio procent från år 2010 till slutet av år 2013. År 2013 sysselsatte näringsgrenarna 112 000 personer, medan antalet sysselsatta år 2010 var omkring 124 480. Ett undantag är konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet, där sysselsättningen förbättrades med nästan 30 procent från år 2010 och översteg 20 000 sysselsatta år 2013. Däremot försvagades sysselsättningen inom reklam, med över 25 procent, från år 2010 till år 2013.

Under en treårsperiod från 2011 till slutet av 2013 försvagades sysselsättningen inom kulturnäringsgrenarna med omkring åtta procent.

Sysselsatt arbetskraft inom kultur 2010–2013

Sysselsatt arbetskraft inom kultur 2010–2013

Sysselsättningen inom biblioteks- och arkivverksamheter samt museiverksamhet, utställningar och kulturminnesvård försvagades med nästan 17 procent från år 2010 till år 2013, inom förlagsverksamhet med omkring 15 procent och inom övriga kulturnäringsgrenar med över 27 procent.

Från år 2012 har sysselsättningen inom kulturnäringsgrenarna minskat med omkring fem procent. Särskilt tydlig har minskningen på årsnivå varit inom biblioteks- och arkivverksamhet samt utställningar och kulturminnesvård. År 2012 sysselsatte dessa näringsgrenar över 13 100 personer, men år 2013 bara något under 10 000 personer.

I arbetskraftsundersökningen avses med sysselsatt en person som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll. Begreppen och definitionerna i undersökningen följer FN:s internationella arbetsorganisations ILO:s rekommendationer och förordningar hos Europeiska unionens statistikväsen. Det nuvarande datainnehållet i arbetskraftsundersökningen bygger i huvudsak på EU:s förordningar om arbetskraftsundersökningar (577/98, 2257/2003 och 430/2005). En mer detaljerad beskrivning av Europeiska unionens arbetskraftsundersökning finns på adressen: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/introduction .


Källa: Kulturstatistik 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa Weckström 029 551 2348, kulttuuri.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (269,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kultur [e-publikation].
ISSN=2341-7390. Kulturarbetskraft i Finland 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klt/2013/01/klt_2013_01_2014-09-29_tie_001_sv.html