Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Kulturyrken enligt yrkesklassificeringen 2010

Yrke Kod
Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer 1 222
Arkitekter inom husbyggande 2 161
Landskapsarkitekter 2 162
Produkt- och modedesigner 2 163
Samhälls- och trafikplanerare 2 164
Grafiska och multimediadesigner 2 166
Övriga musiklärare 2 354
Övriga lärare i konstnärliga ämnen 2 355
Specialister inom reklam och marknadsföring 2 431
Informatörer 2 432
Arkivarier 26 211
Specialister inom museisektorn 26 212
Bibliotekarier, informatiker m.fl. 2 622
Författare m.fl. 2 641
Journalister 2 642
Redaktionschefer och -sekreterare, programchefer 26 421
Redaktörer vid tidningar m.fl. 26 422
Radio- och TV-redaktörer 26 423
Översättare, tolkar och andra språkvetare 2 643
Konstnärer 265
Övriga experter inom affärslivet 3 339
Fotografer 3 431
Inredningsplanerare m.fl. 3 432
Galleri-, musei- och bibliotekstekniker 3 433
Övriga experter inom konst och kultur 3 435
Resebyråtjänstemän 4 221
Bibliotekspersonal 4 411
Arkivanställda 4 415
Guider 5 113
Konthantverkare och finmekaniker 731

Källa: Kulturstatistik 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa Weckström 029 551 2348, kulttuuri.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kultur [e-publikation].
ISSN=2341-7390. Kulturarbetskraft i Finland 2015, Tabellbilaga 2. Kulturyrken enligt yrkesklassificeringen 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klt/2015/01/klt_2015_01_2016-08-31_tau_002_sv.html