Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 31.10.2006

År 2005 avgjordes 3 100 ärenden vid högsta domstolen

Enligt Statistikcentralen avgjorde högsta domstolen totalt 3 107 ärenden år 2005, dvs. något under sju procent mera än året innan. Största delen, dvs. 2 376, var besvärstillståndsärenden. Antalet avgöranden i sak var 235. Av de avgjorda ärendena var 42 procent tvistemål och 37 procent brottmål. När det gäller tvistemål var de största ärendegrupperna ärenden som gällde tjänstgöringsavtal och avtal om arbetsresultat, utomobligatoriskt skadeståndsansvar samt jordrättsärenden och när det gäller brottmål egendomsbrott och brott mot liv och hälsa.

Den genomsnittliga behandlingstiden i alla avgjorda ärenden vid högsta domstolen var 6,2 månader. Behandling av tvistemål tog i genomsnitt 6,6 månader och behandling av brottmål i genomsnitt 5,3 månader.

Ärenden avgjorda i högsta domstolen åren 1996-2005

Källa: Rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Forsman (09) 1734 3240,oikeus.oikeusolot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Senast uppdaterad 31.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Högsta domstolens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-1980. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikr/2005/koikr_2005_2006-10-31_tie_001_sv.html