Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Högsta domstolen är högsta instans i brott- och civilmål i Finland. Statistiken över högsta domstolens verksamhet omfattar uppgifter om antalet avgjorda civil- och brottmål efter ärendets art och om den tid det tagit att avgöra ärendet. Det är möjligt att överklaga hovrätternas och vissa av försäkringsdomstolarnas avgöranden och de av tingsrättens avgöranden som tingsrätten har meddelat i egenskap av jorddomstol, om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd. Om besvärstillstånd inte beviljas är behandlingen därmed avslutad och hovrättens dom står fast. Domar som hovrätten ger som första instans kan överklagas hos högsta domstolen utan begäran om besvärstillstånd. Om det är viktigt att ärendet på grund av dess karaktär av prejudikat förs till högsta domstolen för avgörande, är det möjligt att överklaga från tingsrätten direkt hos högsta domstolen. För förfarandet krävs det då besvärstillstånd av högsta domstolen och dessutom att motparten till den som söker ändring har gett sitt samtycke till förfarandet. Högsta domstolen har också andra uppgifter som nämns i lagen (Lag om högsta domstolen 665/2005).

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Högsta domstolens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-1980. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikr/meta_sv.html