Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 7.4.2008

År 2007 avgjordes 2 800 ärenden vid högsta domstolen

Enligt Statistikcentralen avgjorde högsta domstolen totalt 2 821 ärenden år 2007, dvs  361 färre än året innan. Största delen, dvs. 2 326, var besvärstillståndsärenden. Antalet avgöranden i sak var 167. Av de avgjorda ärendena var 41 procent tvistemål och 43,4 procent brottmål. När det gäller tvistemål var de största ärendegrupperna ärenden som gällde tjänstgöringsavtal och avtal om arbetsresultat, jordrättsärenden samt utomobligatoriskt skadeståndsansvar och när det gäller brottmål egendomsbrott och övriga brott mot strafflagen samt brott mot liv och hälsa.

Den genomsnittliga behandlingstiden i alla avgjorda ärenden vid högsta domstolen var 4,9 månader. Behandling av tvistemål tog i genomsnitt 4,9 månader och behandling av brottmål i genomsnitt 4,3 månader.

Ärenden avgjorda i högsta domstolen åren 1998-2007

Källa: Rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Forsman (09) 1734 3240, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Senast uppdaterad 7.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Högsta domstolens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-1980. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikr/2007/koikr_2007_2008-04-07_tie_001_sv.html