Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 1. Ärenden avgjorda i högsta domstolen 2010 efter ärendets art och behandlingstid

Ärendets art Ärenden totalt Behandlingstid i månader Besvärstillstånd har inte beviljats
Mindre än 3 3-5  6-8  9-11  12-17  18-24  24-   I medeltal
Inalles 2 499 667 964 476 144 136 75 37 6.0 1 983
A. Tvistemål 1 072 256 490 221 36 34 21 14 5.6 974
1. Familjerätt  36 11 15 7 1 2 - - 5.0 33
3. Arvs- och testamentsrätt 25 3 13 5 - 1 2 1 7.3 21
4. Fast egendom  47 7 29 4 4 2 1 - 5.7 43
5. Hyresärenden  24 7 15 2 - - - - 3.8 24
6. Lös egendom 32 9 18 4 - 1 - - 4.4 31
7.Immateriell rätt  8 3 - 2 2 - - 1 9.4 7
8. Skuld- eller fordringsförhållande 50 11 23 15 1 - - - 4.9 48
9. Tjänstgöringsavtal, uppdrag,
 avtal om arbetsresultat
186 17 79 64 4 7 8 7 7.4 164
10. Sjörätt  3 - 2 1 - - - - 5.3 3
11. Försäkringsavtal  13 2 8 2 - - 1 - 5.7 12
12. Försäkringsgivares regressrätt 1 1 - - - - - - 1.6 1
13. Utomobligatoriskt skadeståndsansvar 120 21 58 26 6 6 2 1 6.1 110
14. Sammanslutningar och stiftelser  35 7 10 15 1 2 - - 6.2 33
16. Konkurs  21 4 9 4 2 1 - 1 7.1 18
18. Säkringsåtgärder, vräkning,
handräckning 
15 5 8 1 1 - - - 4.0 13
19. Övriga tvistemål 341 141 137 47 8 5 3 - 4.2 320
20. Jordrättsärenden  113 7 66 22 5 7 4 2 6.7 92
21. Registrerat partnerskap 2 - - - 1 - - 1 17.8 1
B. Försäkringsmål  170 59 59 11 5 12 12 12 7.4 148
C. Ansökningsärenden 285 53 72 46 42 43 25 4 8.4 3
D. Brottmål 972 299 343 198 61 47 17 7 5.5 858
1. Egendomsbrott  246 56 83 63 25 12 4 3 6.2 224
2. Brott mot liv och hälsa  199 79 78 29 9 3 1 - 4.2 194
3. Sexualbrott  61 35 20 4 - - - 2 3.8 58
4. Brott mot rättskipning, myndigheter
och allmän ordning
30 9 12 4 3 2 - - 5.4 28
5. Trafikbrott  57 22 20 13 1 1 - - 4.3 55
6. Övriga brott mot strafflagen 253 44 90 65 19 23 10 2 6.9 192
7. Brott mot övriga lagar och förordningar  25 6 8 6 - 3 2 - 7.1 20
8. Övriga ärenden 101 48 32 14 4 3 - - 4.0 87

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen (09) 1734 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Högsta domstolens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-1980. 2010, Tabellbilaga 1. Ärenden avgjorda i högsta domstolen 2010 efter ärendets art och behandlingstid . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikr/2010/koikr_2010_2011-10-14_tau_001_sv.html