Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 1. Ärenden avgjorda i högsta domstolen 2011 efter ärendets art och behandlingstid

Ärendets art Ärenden totalt Behandlingstid i månader Besvärstillstånd har inte beviljats
Mindre än 3 3-5  6-8  9-11  12-17  18-24  24-   I medeltal
Inalles 2 833 782 944 556 265 152 89 45 6,3 2 288
A. Tvistemål 1 203 322 485 239 70 43 33 11 5,7 1 094
1. Familjerätt  42 12 17 7 1 2 3 - 6,0 36
3. Arvs- och testamentsrätt 31 6 14 8 - 2 1 - 5,8 27
4. Fast egendom  50 12 29 7 2 - - - 4,5 50
5. Hyresärenden  36 16 16 4 - - - - 3,4 36
6. Lös egendom 51 14 13 23 1 - - - 5,0 50
7.Immateriell rätt  13 1 6 3 - 1 1 1 8,2 10
8. Skuld- eller fordringsförhållande 46 8 24 11 - 2 - 1 5,5 44
9. Tjänstgöringsavtal, uppdrag,
 avtal om arbetsresultat
193 36 80 36 31 8 2 - 6,0 182
10. Sjörätt  - - - - - - - - - -
11. Försäkringsavtal  23 4 11 3 2 2 - 1 7,2 20
12. Försäkringsgivares regressrätt 2 1 - 1 - - - - 3,3 2
13. Utomobligatoriskt skadeståndsansvar 104 25 44 21 6 3 4 1 6,0 97
14. Sammanslutningar och stiftelser  32 7 14 7 1 2 1 - 6,0 30
16. Konkurs  13 2 3 5 1 - - 2 9,6 11
18. Säkringsåtgärder, vräkning,
handräckning 
10 6 4 - - - - - 2,3 10
19. Övriga tvistemål 404 166 135 61 17 9 14 2 4,9 367
20. Jordrättsärenden  152 6 75 42 7 12 7 3 7,8 122
21. Registrerat partnerskap 1 - - - 1 - - - 11,9 -
B. Försäkringsmål  149 6 20 37 49 18 8 11 10,8 123
C. Ansökningsärenden 253 61 34 44 43 43 19 9 9,2 1
D. Brottmål 1 228 393 405 236 103 48 29 14 5,7 1 070
1. Egendomsbrott  320 100 98 61 34 11 11 5 6,1 295
2. Brott mot liv och hälsa  221 98 73 36 6 7 - 1 4,2 213
3. Sexualbrott  75 24 30 15 2 3 1 - 4,9 71
4. Brott mot rättskipning, myndigheter
och allmän ordning
47 16 17 9 1 4 - - 5,1 45
5. Trafikbrott  89 29 35 20 1 2 1 1 4,7 85
6. Övriga brott mot strafflagen 316 60 98 70 51 17 14 6 7,3 234
7. Brott mot övriga lagar och förordningar  21 3 10 5 1 1 - 1 7,0 19
8. Övriga ärenden 139 63 44 20 7 3 2 - 4,3 108

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Högsta domstolens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-1980. 2011, Tabellbilaga 1. Ärenden avgjorda i högsta domstolen 2011 efter ärendets art och behandlingstid . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikr/2011/koikr_2011_2012-11-26_tau_001_sv.html