Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Ärenden avgjorda i högsta domstolen 2012 efter ärendets art och behandlingstid

Ärendets art Ärenden totalt Behandlingstid i månader Besvärstillstånd har inte beviljats
Mindre än 3 3-5  6-8  9-11  12-17  18-24  24-   I medeltal
Inalles 2 651 643 1 017 529 193 154 73 42 6,3 2 168
A. Tvistemål 979 192 451 210 53 42 20 11 6,0 885
1. Familjerätt  32 8 14 7 - - 3 - 6,0 30
3. Arvs- och testamentsrätt 25 3 13 3 - 5 - 1 8,2 20
4. Fast egendom  30 1 9 16 1 1 2 - 7,5 27
5. Hyresärenden  24 7 11 2 3 1 - - 5,3 22
6. Lös egendom 35 1 17 13 1 3 - - 6,5 31
7.Immateriell rätt  16 7 5 3 1 - - - 4,5 16
8. Skuld- eller fordringsförhållande 56 15 16 18 5 1 1 - 5,7 52
9. Tjänstgöringsavtal, uppdrag,
 avtal om arbetsresultat
142 19 58 47 6 6 5 1 6,7 128
10. Sjörätt  - - - - - - - - - -
11. Försäkringsavtal  14 - 8 5 1 - - - 6,1 14
12. Försäkringsgivares regressrätt 4 - 2 2 - - - - 6,5 4
13. Utomobligatoriskt skadeståndsansvar 91 17 43 25 3 2 1 - 5,5 89
14. Sammanslutningar och stiftelser  37 7 16 7 3 1 1 2 7,5 33
16. Konkurs  16 2 2 5 4 - 1 2 11,0 13
18. Säkringsåtgärder, vräkning,
handräckning 
10 1 6 2 1 - - - 5,4 10
19. Övriga tvistemål 322 88 153 49 16 11 4 1 5,1 290
20. Jordrättsärenden  125 16 78 6 8 11 2 4 6,6 106
21. Registrerat partnerskap - - - - - - - - - -
B. Försäkringsmål  233 20 126 44 22 9 6 6 7,0 209
C. Ansökningsärenden 247 41 34 33 35 70 19 15 10,8 -
D. Brottmål 1 192 390 406 242 83 33 28 10 5,5 1 074
1. Egendomsbrott  317 88 107 71 33 8 7 3 5,9 295
2. Brott mot liv och hälsa  273 88 104 51 21 5 4 - 5,0 258
3. Sexualbrott  80 37 23 17 1 - 1 1 4,4 78
4. Brott mot rättskipning, myndigheter
och allmän ordning
58 14 28 12 2 1 1 - 5,1 56
5. Trafikbrott  79 40 19 17 3 - - - 3,9 75
6. Övriga brott mot strafflagen 254 60 82 63 17 15 12 5 6,9 208
7. Brott mot övriga lagar och förordningar  18 2 9 2 1 2 2 - 8,0 16
8. Övriga ärenden 113 61 34 9 5 2 1 1 3,8 88

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 29.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Högsta domstolens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-1980. 2012, Tabellbilaga 1. Ärenden avgjorda i högsta domstolen 2012 efter ärendets art och behandlingstid . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikr/2012/koikr_2012_2013-10-29_tau_001_sv.html