Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 1. Ärenden avgjorda i högsta domstolen 2013 efter ärendets art och behandlingstid

Ärendets art Ärenden totalt Behandlingstid i månader Besvärstillstånd har inte beviljats
Mindre än 3 3-5  6-8  9-11  12-17  18-24  24-   I medeltal
Inalles 2 590 814 850 450 200 153 63 60 6,1 2 085
A. Tvistemål 1 083 248 381 259 104 45 26 20 6,4 977
1. Familjerätt  35 8 15 7 3 - 1 1 6,2 33
3. Arvs- och testamentsrätt 29 - 9 15 3 1 1 - 7,4 27
4. Fast egendom  51 7 22 15 5 2 - - 5,7 50
5. Hyresärenden  24 5 12 7 - - - - 4,7 23
6. Lös egendom 33 1 10 8 10 3 - 1 8,4 31
7. Immateriell rätt  11 6 2 2 - 1 - - 4,4 11
8. Skuld- eller fordringsförhållande 36 8 11 11 4 - - 2 6,4 34
9. Tjänstgöringsavtal, uppdrag,
 avtal om arbetsresultat
154 15 47 51 30 6 2 3 7,7 146
10. Sjörätt  - - - - - - - - - -
11. Försäkringsavtal  19 1 13 3 1 - 1 - 6,0 18
12. Försäkringsgivares regressrätt 3 - 1 1 1 - - - 6,8 3
13. Utomobligatoriskt skadeståndsansvar 94 12 35 25 14 3 3 2 7,3 87
14. Sammanslutningar och stiftelser  60 14 22 13 4 4 2 1 6,6 55
15. Äganderätt till utmätt lös egendom 1 - - - - - 1 - 18,4 1
16. Konkurs  18 2 2 6 2 3 1 2 11,5 14
17. Skuldsanering och saneringsförfarande  1 - - - - 1 - - 12,4 1
18. Säkringsåtgärder, vräkning,
handräckning 
12 5 4 1 - 1 - 1 6,0 10
19. Övriga tvistemål 348 129 107 78 19 11 3 1 4,9 323
20. Jordrättsärenden  154 35 69 16 8 9 11 6 7,1 110
B. Försäkringsmål  236 68 129 18 9 2 2 8 5,0 212
C. Ansökningsärenden 274 47 60 45 43 52 16 11 9,4 10
D. Brottmål 997 451 280 128 44 54 19 21 5,2 886
1. Egendomsbrott  315 138 76 51 16 17 7 10 5,7 291
2. Brott mot liv och hälsa  208 103 72 14 5 11 2 1 4,2 191
3. Sexualbrott  53 26 18 6 1 - 1 1 4,2 48
4. Brott mot rättskipning, myndigheter
och allmän ordning
32 14 10 4 2 1 1 - 4,8 31
5. Trafikbrott  57 36 13 6 1 - 1 - 3,6 55
6. Övriga brott mot strafflagen 224 68 67 42 14 20 7 6 6,9 186
7. Brott mot övriga lagar och förordningar  18 8 5 3 1 - - 1 5,5 17
8. Övriga ärenden 90 58 19 2 4 5 - 2 3,9 67

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Högsta domstolens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-1980. 2013, Tabellbilaga 1. Ärenden avgjorda i högsta domstolen 2013 efter ärendets art och behandlingstid . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikr/2013/koikr_2013_2014-10-28_tau_001_sv.html