Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.11.2006

Märkbar ökning av husbyggnadsföretagens omsättning för reparationsbyggande år 2005

Korrigering till offentliggörandet 7.11.2006 beträffande reparationsbyggande. Texter, figurer och tabellbilagor i offentliggörandet har korrigerats.

År 2005 var omsättningen för reparationsbyggande inom husbyggnadsföretag med minst 20 anställda totalt 2,2 miljarder euro, vilket är 13 procent större än året innan. Den totala omsättningen hos husbyggnadsföretagen var 7,3 miljarder euro, reparationsbyggandet stod för 30 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över husbyggnadsföretagens reparationsbyggande.

Husbyggandet indelas i två klasser; egentligt husbyggande samt bygginstallationer och slutbehandling av byggnader. Omsättningen för reparationsbyggande inom näringsgrenen husbyggande ökade med 6 procent från året innan. Omsättningen för reparationer inom bygginstallationer och slutbehandling av byggnader ökade kraftigt och var nu 21 procent större än året innan.

Inom husbyggnadsföretagen är omsättningen för reparationsbyggande i genomsnitt ungefär en femtedel av omsättningen för hela husbyggnadsverksamheten. På motsvarande sätt är omsättningen för reparationer inom företag med bygginstallationer och slutbehandling av byggnader närmare 60 procent.

Utvecklingen av omsättningen för reparationsbyggande inom de största husbyggnadsföretagen 2000-2005

Beräkningen av byggföretagens reparationsbyggande bygger på en enkät till alla husbyggnadsföretag med minst 20 anställda. Det finns omkring 600 sådana företag.

* Siffrorna korrigerade 8.11.2006. De tidigare uppgifterna var: År 2005 var omsättningen för reparationsbyggande inom husbyggnadsföretag med minst 20 anställda totalt 2,5 miljarder euro, vilket är drygt en tredjedel större än året innan. Den totala omsättningen hos husbyggnadsföretagen var 7,7 miljarder euro, reparationsbyggandet stod för 33 procent och nybyggandet för 67 procent.

** Siffrorna korrigerade 8.11.2006. De tidigare uppgifterna var: Omsättningen för reparationsbyggande inom näringsgrenen husbyggande ökade med 9,7 procent från året innan. Omsättningen för reparationer inom bygginstallationer och slutbehandling av byggnader ökade kraftigt och var nu 57 procent större än året innan.

Källa: Industri och byggande, byggföretagens reparationer 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, kaj.isaksson@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 9.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2005/02/kora_2005_02_2006-11-09_tie_002_sv.html