Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.11.2007

I de stora husbyggnadsföretagen ökade omsättningen för reparationsbyggande med 5 procent år 2006

År 2006 var omsättningen för reparationsbyggande inom husbyggnadsföretag med minst 20 anställda totalt 2,3 miljarder euro, vilket är omkring 5 procent mer än året innan. Den totala omsättningen hos de största husbyggnadsföretagen var 8,2 miljarder euro, andelen reparationsbyggande var 28 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över husbyggnadsföretagens reparationsbyggande.

Husbyggandet indelas i två grupper: egentligt husbyggande samt bygginstallationer och slutbehandling av byggnader. Omsättningen för reparationsbyggande inom näringsgrenen husbyggande ökade med 18 procent från året innan. Omsättningen för reparationer inom bygginstallationer och slutbehandling av byggnader sjönk år 2006 och var 7,7 procent mindre än året innan. De stora husbyggnadsföretagen har i allt större utsträckning börjat satsa på reparationsbyggande.

Inom de stora husbyggnadsföretagen är omsättningen för reparationsbyggande i genomsnitt ungefär en femtedel av omsättningen. På motsvarande sätt var omsättningen för reparationer inom företag med bygginstallationer och slutbehandling av byggnader närmare 50 procent.

Utvecklingen av omsättningen för reparationsbyggande inom de största husbyggnadsföretagen 2000-2006.

Statistiken över byggföretagens reparationsbyggande bygger på en enkät till alla husbyggnadsföretag med minst 20 anställda. Det finns omkring 600 sådana företag.

Källa: Industri och byggande, byggföretagens reparationer 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 5.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2006/02/kora_2006_02_2007-11-05_tie_002_sv.html