Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.10.2008

Bostadssamfundens reparationskostnader ökade med 15 procent år 2007

Bostadsaktiebolagen och de aravafinansierade bostadssamfunden reparerade sina byggnader för totalt 1,4 miljarder euro år 2007. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadssamfundens reparationsbyggande.

Bostadsaktiebolagens reparationer utgjorde omkring tre fjärdedelar av alla bostadssamfunds reparationer, dvs. totalt omkring 1,1 miljarder euro. Jämfört med föregående år var ökningen 22 procent. Aravafinansierade bostadssamfund reparerades för omkring 310 miljoner euro. Aravahusens reparationskostnader sjönk med ungefär 5 procent från året innan.

Kostnaderna för årsreparationer, som hör till bostadssamfundens skötselkostnader, ökade med 16,8 procent samtidigt som de aktiverade reparationskostnaderna ökade kraftigt (28 %). Orsaken till den kraftiga ökningen är de höga reparationskostnaderna för flervåningshus som byggdes under 1960 och 1970-talen.

Omkring 60 procent av bostadsaktiebolagens alla reparationskostnader hänförde sig till reparationer av byggnadernas yttre konstruktioner så som ytterväggar, takkonstruktioner, fönster, ytterdörrar och balkonger samt VVS-system. VVS-systemen omfattar också stambyten. Reparationskostnaderna för byggnadens inomhuskonstruktioner utgjorde omkring 15 procent av bostadsaktiebolagens alla reparationer. Resten av reparationskostnaderna hänförde sig till åtgärder för reparation av gårdsområden, byggnadernas grundkonstruktioner, lägenheter, elsystem och dylika.

Bostadsaktiebolagens reparationskostnader 2006-2007

Statistiken över bostadsaktiebolagens reparationskostnader bygger på ett urval av omkring 2 300 bostadsaktiebolag. Statistiken över aravafinansierade bostadssamfund består av uppgifter från de 16 största kommunala hyreshusbolagen samt från några stora landsomfattande hyreshusbolag.

I Statistikcentralens statistik över bostadssamfundens ekonomi har ett klassificeringsfel upptäckts i urvalsuppgifterna gällande bostadsaktiebolagen åren 2004-2006. Felets effekter har korrigerats i den här statistiken över bostadsaktiebolagens reparationsbyggande.

Källa: Byggkonjunkturer 2008, bostadsaktiebolagens reparationer. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Bostadssamfundens renoveringsbyggande 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2007/01/kora_2007_01_2008-10-31_tie_001_sv.html