Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.11.2008

I de stora husbyggnadsföretagen ökade omsättningen för reparationsbyggande med nästan 7 procent år 2007

År 2007 var omsättningen för reparationsbyggande inom husbyggnadsföretag med minst 20 anställda totalt 2,6 miljarder euro, vilket är 6,7 procent mer än året innan. Den totala omsättningen hos de största husbyggnadsföretagen var 9,4 miljarder euro, andelen reparationsbyggande var 27 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över husbyggnadsföretagens reparationsbyggande.

Husbyggandet indelas i två näringsgrensgrupper: egentligt husbyggande samt bygginstallationer och slutbehandling av byggnader. Inom båda näringsgrenarna utgjorde omsättningen för reparationsbyggandet omkring hälften av hela näringsgrenens omsättning. Reparationsbyggandet inom näringsgrenen för husbyggande var nästan på samma nivå (-1,5 %) som året innan. Omsättningen för reparation inom bygginstallationer och slutbehandling av byggnader ökade för sin del med 15,9 procent från år 2006.

Inom de stora husbyggnadsföretagen är omsättningen för reparationsbyggande i genomsnitt ungefär en femtedel av omsättningen. Inom företag med bygginstallationer och slutbehandling av byggnader var reparationernas andel av omsättningen närmare 50 procent.

Utvecklingen av omsättningen för reparationsbyggande inom de största husbyggnadsföretagen 2000-2007.

Statistiken över byggföretagens reparationsbyggande bygger på en enkät, som alla husbyggnadsföretag med minst 20 anställda deltagit i. Det finns omkring 800 sådana företag.

Källa: Industri och byggande, byggföretagens reparationer 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, kaj.isaksson@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 7.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2007/02/kora_2007_02_2008-11-07_tie_002_sv.html