Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.10.2009

De stora byggföretagens omsättning inom reparationsbyggande ökade medan nybyggandet minskade år 2008

År 2008 var omsättningen inom reparationsbyggande i byggföretag med minst 20 anställda totalt 3 miljarder euro, vilket var omkring 19 procent mer än året innan. Den totala omsättningen för de största byggföretagen var 9,5 miljarder euro, varav reparationsbyggandets andel var 32 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över husbyggnadsföretagens reparationsbyggande.

Sammantaget låg den totala omsättningen i byggföretag med minst 20 anställda på föregående års nivå och var 1,1 procent större än år 2007. Byggföretagens omsättning inom nybyggande minskade totalt med 5,6 procent jämfört med året innan. Man har försökt ersätta det minskade nybyggandet genom att öka reparationsbyggandet. Omsättningen inom reparationsbyggande i företag som verkar inom näringsgrenen för husbyggande ökade med nästan en tredjedel från året innan. Omsättningen för reparationer inom bygginstallationer och slutbehandling ökade med 7,5 procent.

Omkring 65 procent av omsättningen för reparationer bestod av andra reparationer än av bostadsbyggnader. Omsättningen för dem ökade med omkring en tredjedel jämfört med året innan. Också omsättningen för reparationer av bostadsbyggnader ökade med omkring 16 procent.

Mest har omsättningen inom reparationsbyggande ökat i medelstora (50-250 anställda) byggföretag. I dessa företag har omsättningen ökat med drygt en tredjedel.

De stora byggföretagens objekt inom reparationsbyggande 2005-2008.

Statistiken över byggföretagens reparationsbyggande bygger på en enkät, som alla husbyggnadsföretag med minst 20 anställda deltagit i. Det finns omkring 800 sådana företag. Företag inom anläggningsarbeten ingår inte i enkäten.

Källa: Industri och byggande, byggföretagens reparationer 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 18.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2008/02/kora_2008_02_2009-10-16_tie_002_sv.html