Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.9.2011

Värdet av bostadssamfundens reparationer ökade med nästan 18 procent år 2010.

Bostadsaktiebolagen och de aravafinansierade bostadssamfunden reparerade sina byggnader för totalt 1,6 miljarder euro år 2010, vilket är 17,8 procent mer än år 2009. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadssamfundens reparationsbyggande.

Värdet av bostadssamfundens reparationer 2009–2010

Värdet av bostadssamfundens reparationer 2009–2010

Bostadsaktiebolagens reparationer utgjorde omkring tre fjärdedelar av alla bostadssamfunds reparationer, dvs. totalt omkring 1,2 miljarder euro. Bostadsaktiebolagens reparationer steg med 17 procent från året innan. Kostnaderna för årsreparationer, som hör till bostadssamfundens skötselkostnader, ökade med 5,5 procent och de reparationskostnader som aktiverats i balansräkningen ökade kraftigt, med 48 procent. Orsaken till den kraftiga ökningen är de höga reparationskostnaderna för flervåningshus byggda under 1950- och 1960-talen.

Drygt 40 procent av bostadsaktiebolagens alla reparationskostnader hänförde sig till reparationer av VVS-system, såsom rörrenoveringar (stambyte). Omkring en fjärdedel av alla reparationer hänförde sig till reparationer av byggnadernas yttre konstruktioner såsom ytterväggar, takkonstruktioner, fönster, ytterdörrar och balkonger. Reparationskostnaderna för byggnadens inomhuskonstruktioner utgjorde omkring 10 procent av bostadsaktiebolagens alla reparationer. Resten av reparationskostnaderna hänförde sig till åtgärder för reparation av gårdsområden, byggnadernas grundkonstruktioner, lägenheter, elsystem och dylika.

Aravafinansierade bostadssamfund reparerades för omkring 410 miljoner euro. Jämfört med föregående år var ökningen 19 procent. I synnerhet aravahusen i huvudstadsregionen gjorde kraftfulla grundläggande renoveringar i sina byggnader. Värdet av dessa renoveringar ökade med nästan en tredjedel från året innan.

Statistiken över bostadsaktiebolagens reparationer bygger på ett urval av omkring 2 500 bostadsaktiebolag. Statistiken över aravafinansierade bostadssamfund består av uppgifter från de 16 största kommunala hyreshusbolagen samt från några stora landsomfattande hyreshusbolag.


Källa: Bostadssamfundens renoveringsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2010/01/kora_2010_01_2011-09-16_tie_001_sv.html