Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.9.2012

År 2011 ökade värdet av bostadssamfundens reparationer med nästan 4 procent från året innan

Bostadsaktiebolagen och de aravafinansierade bostadssamfunden reparerade sina byggnader för omkring 1,7 miljarder euro år 2011, vilket är 3,8 procent mer än år 2010. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadssamfundens reparationsbyggande.

Värdet av bostadssamfundens reparationer 2010–2011

Värdet av bostadssamfundens reparationer 2010–2011

Bostadsaktiebolagens reparationer utgjorde drygt tre fjärdedelar av alla bostadssamfunds reparationer, dvs. totalt omkring 1,3 miljarder euro. Värdet av bostadsaktiebolagens reparationer steg med ungefär 7 procent från året innan. Kostnaderna för årsreparationer, som hör till bostadssamfundens skötselkostnader, minskade med 10,5 procent jämfört med situationen år 2010. De reparationskostnader som aktiverats i balansräkningen ökade för sin del kraftigt, med 39 procent. Orsaken till den kraftiga ökningen av värdet av grundläggande renovering var de stora reparationskostnaderna för flervåningsbostadsbolag från 1950- och 1960-talen. Av värdet av radhusreparationerna hänförde sig nästan hälften till byggnader som blev färdiga på 1980-talet.

Drygt 40 procent av bostadsaktiebolagens alla reparationskostnader hänförde sig till reparationer av byggnadernas VVS-system, såsom rörrenoveringar (stambyte). Omkring en fjärdedel av alla reparationer hänförde sig till reparationer av byggnadernas yttre konstruktioner såsom ytterväggar, takkonstruktioner, fönster, ytterdörrar och balkonger. Lägenhetsreparationerna och repara-tionskostnaderna för byggnadernas inomhuskonstruktioner utgjorde 7–8 procent av bostadsaktiebolagens alla reparationer. Resten av reparationskostnaderna hänförde sig till åtgärder för reparation av gårdsområden, byggnadernas grundkonstruktioner, elsystem och dylika.

Aravafinansierade bostadssamfund reparerades för omkring 391 miljoner euro. Jämfört med föregående år var minskningen 6 procent. Föregående års höga värde när det gäller grundläggande reparationer i synnerhet i huvudstadsregionens aravahus inverkade på minskningen av reparationsbyggandets värde i aravahus. Värdet av reparationer i huvudstadsregionens aravahus sjönk med nästan en fjärdedel jämfört med föregående år.

Statistiken över bostadsaktiebolagens reparationer bygger på ett urval av omkring 2 500 bostadsaktiebolag. Statistiken över aravafinansierade bostadssamfund består av uppgifter från de 16 största kommunala hyreshusbolagen samt från några stora landsomfattande hyreshusbolag.


Källa: Bostadssamfundens renoveringsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson 09 1734 3633, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (229,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2011/01/kora_2011_01_2012-09-14_tie_001_sv.html