Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. De största husbyggnadsföretagens omsättning från reparationsbyggande efter objekt 2000-2011 1)

Företagens omsättning efter näringsgren och reparationsobjekt till löpande priser (mn euro) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2)
Byggande av hus (41), TOL 2008 Reparationsbyggande 948 934 977 926 986 1 043 1 269 1 253 1 647 2 034 1 928 2 230
Bostadsbyggnader 286 232 300 313 349 373 498 466 585 915 786 787
Övriga byggnader 662 702 677 613 637 670 770 787 1 062 1 118 1 142 1 443
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet (43), TOL 2008 Reparationsbyggande 550 602 673 745 938 1 137 1 129 1 311 1 410 2 223 2 469 2 394
Bostadsbyggnader 159 110 155 186 191 330 356 434 465 1 102 1 092 853
Övriga byggnader 391 492 518 559 747 807 773 877 945 1 125 1 377 1 541
Totalt (41 och 43), TOL 2008 Reparationsbyggande 1 498 1 536 1 650 1 671 1 859 2 180 2 398 2 564 3 057 4 261 4 397 4 624
Bostadsbyggnader 445 342 455 499 537 703 855 900 1 050 2 018 1 879 1 639
Övriga byggnader 1 053 1 194 1 195 1 172 1 384 1 477 1 543 1 664 2 007 2 243 2 519 2 985
1) Uppgifterna för år 2009, 2011 och 2011 är inte jämförbara med tidigare års uppgifter
2) Preliminär uppgift

Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson 09 1734 3633, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 5.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Renovering av bostäder och byggnader 2011, Tabellbilaga 2. De största husbyggnadsföretagens omsättning från reparationsbyggande efter objekt 2000-2011 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2011/02/kora_2011_02_2012-10-05_tau_002_sv.html