Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.10.2014

År 2013 var husbyggnadsföretagens intäkter av reparationsbyggande 6 miljarder euro

Enligt Statistikcentralen var värdet av entreprenader inom nybyggnad och reparationsbyggande i husbyggnadsföretag med minst 5 anställda 14,3 miljarder euro år 2013. Av husbyggnadsarbetena hänförde sig 6,1 miljarder euro till reparationsbyggande. I husbyggnadsbranschen stod företagen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet för något över hälften av intäkterna från huvud- eller underentreprenaderna inom reparationsbyggande.

Husbyggnadsföretagens reparations- och nybyggande 2013

Husbyggnadsföretagens reparations- och nybyggande 2013

Merparten av rörelseintäkterna för stora företag med inriktning på huvudentreprenader inom egentligt husbyggande bestod år 2013 av nybyggande av bostadshus och andra byggnader. På motsvarande sätt är reparationsbyggandets andel av alla entreprenader större hos mindre husbyggnadsföretag och företag med specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet.

Antalet arbetade timmar för husbyggnadsfackmän inom reparationsbyggande var på samma nivå som året innan. Fyrtiosju procent av alla arbetade timmar inom husbyggnadsbranschen utfördes år 2013 inom reparationsbyggande.

Av entreprenaderna inom reparationsbyggande hänförde sig 53 procent till andra reparationer än reparationer av bostadsbyggnader. De stora byggföretagen koncentrerade sina reparationsentreprenad till reparationer av andra byggnader än bostadsbyggnader, såsom kontors-, affärs- och industribyggnader samt offentliga byggnader. Dessa byggnader reparerades för totalt 3,3 miljarder och bostadsbyggnader för 2,9 miljarder euro.

Statistiken över byggföretagens reparationsbyggande grundar sig på ett urval av byggföretag med minst 5 anställda. Enkäten omfattar ungefär 1 000 företag. Enkäten har förnyats vid offentliggörande av uppgifterna för år 2012. Uppgifterna för åren 2012 och 2013 är sinsemellan jämförbara.


Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 029 551 2458, Atte Lintilä 029 551 2914, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2013/01/kora_2013_01_2014-10-03_tie_001_sv.html