Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.11.2015

År 2014 var husbyggnadsföretagens intäkter av reparationsbyggande 6,6 miljarder euro

Enligt Statistikcentralen var värdet av entreprenader inom nybyggnad och reparationsbyggande i husbyggnadsföretag med minst 5 anställda 14,9 miljarder euro år 2014. Av husbyggnadsarbetena hänförde sig 6,6 miljarder euro till reparationsbyggande. Företagen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet stod för över hälften av denna summa, dvs. 3,9 miljarder euro.

Husbyggnadsföretagens reparations- och nybyggande

Husbyggnadsföretagens reparations- och nybyggande

Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 029 551 2458, Atte Lintilä 029 551 2914, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (186,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 5.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2014/01/kora_2014_01_2015-11-05_tie_001_sv.html