Tabellbilaga 2. Husbyggnadsföretagens entreprenader inom reparationsbyggande efter näringsgren och objekt, mn euro

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Byggande av hus Reparationsbyggande totalt 2 580 2 877 2 754 2 824 3 561 4 227 4 491 3 853
Bostadsbyggnader 1 200 1 095 1 381 1 184 1 546 1 773 2 117 1 650
Övriga byggnader 1 380 1 782 1 373 1 640 2 015 2 454 2 374 2 204
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Reparationsbyggande totalt 3 038 3 247 3 881 4 024 4 070 4 659 4 759 5 634
Bostadsbyggnader 1 435 1 770 2 297 2 089 2 084 2 804 2 773 3 008
Övriga byggnader 1 603 1 477 1 585 1 935 1 986 1 856 1 986 2 626
Totalt Reparationsbyggande totalt 5 618 6 125 6 636 6 848 7 631 8 887 9 249 9 487
Bostadsbyggnader 2 636 2 865 3 678 3 273 3 630 4 577 4 889 4 658
Övriga byggnader 2 983 3 259 2 958 3 575 4 001 4 310 4 360 4 830

Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Peltoniemi 029 551 3088, Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2019, Tabellbilaga 2. Husbyggnadsföretagens entreprenader inom reparationsbyggande efter näringsgren och objekt, mn euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2019/03/kora_2019_03_2020-12-10_tau_002_sv.html