Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.5.2017

Driftsutgifterna för utbildning nästan oförändrade år 2015

Enligt Statistikcentralen ökade utbildningens driftsutgifter med 0,4 procent år 2015 jämfört med året innan. Driftsutgifterna för utbildning var totalt 12,2 miljarder euro år 2015. Den största andelen av driftsutgifterna för utbildningen utgörs av kostnader för den grundläggande undervisningen. År 2015 användes 4,6 miljarder euro för den grundläggande undervisningen. De näst största andelarna hade universitetsutbildningen och -forskningen, dvs. 2,3 miljarder euro, och yrkesutbildningen, för vilken man använde 1,8 miljarder euro.

Driftsutgifterna för utbildning efter användningsmål år 2015

Användningsmål           mn euro               %  
Förskoleundervisning 1) 358 2,9
Grundläggande undervisning 4 620 37,7
Gymnasieutbildning 736 6,0
Yrkesutbildning 1 810 14,8
Läroavtalsutbildning 151 1,2
Yrkeshögskoleutbildning 906 7,4
Universitetsutbildning och -forskning 2) 2 323 19,0
Övrig utbildning 479 3,9
Studiestöd 860 7,0
Totalt 12 244 100,0
1) Förskoleundervisning för 6-åringar i daghem och grundskolor.
2) Inkl. universitetens externa forskningsfinansiering.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Tuononen 029 551 3504, Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (185,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsekonomi [e-publikation].
ISSN=1799-0955. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kotal/2015/kotal_2015_2017-05-11_tie_001_sv.html