Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.5.2013

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 915 euroa lokakuussa 2012

Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli 2 915 euroa ja mediaaniansio 2 645 euroa lokakuussa 2012. Säännöllisen työajan keskiansio oli miehillä 3 389 euroa ja naisilla 2 796 euroa.

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio sopimusaloittain vuonna 2012

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio sopimusaloittain vuonna 2012

Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Kuntasektorilla säännöllisen työajan keskiansio vaihteli sopimusaloittain. Matalin keskiansio (2 617 euroa) oli kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sopimusalalla, jossa työskentelee valtaosa kuntasektorin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Korkein keskiansio (5 853 euroa) oli lääkärisopimuksen piirissä olevilla palkansaajilla.

Kokonaisansio sisältää säännöllisen työajan ansion lisäksi yli- ja lisätyöpalkat, päivystys- ja varallaolokorvaukset sekä muut ei-säännöllisesti maksetut lisät. Ero säännöllisen työajan ansion ja kokonaisansion välillä oli suurin lääkäreiden sopimusalalla. Esimerkiksi lääkäreiden päivystyskorvaukset ovat ylityökorvauksia, jotka ovat mukana kokonaisansiossa.

Säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio eivät sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita. Palkkatilastoissa on myös käsite kokonaisansio tulospalkkioiden kanssa.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilastoon, joka kerätään kunnista ja kuntayhtymistä vuosittain koskien lokakuun henkilöstöä. Vuoden 2012 tilastossa on mukana 333 kunnan ja 137 kuntayhtymän tiedot.


Lähde: Kuntasektorin palkat 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (661,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_tie_001_fi.html