Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.5.2013

Lönen för ordinarie arbetstid inom kommunsektorn var hos månadsavlönade 2 915 euro i oktober 2012

Enligt Statistikcentralen var medellönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom kommunsektorn 2 915 euro och medianlönen 2 645 euro i oktober 2012. Medellönen för ordinarie arbetstid var 3 389 euro hos män och 2 796 euro hos kvinnor.

Löner för ordinarie arbetstid och totallöner hos månadsavlönade inom kommunsektorn efter avtalsbranch år 2012

Löner för ordinarie arbetstid och totallöner hos månadsavlönade inom kommunsektorn efter avtalsbranch år 2012

Lönen för ordinarie arbetstid innehåller utöver grundlönen årsbundna tillägg, personliga tillägg, arbetstidstillägg, övriga tillägg för ordinarie arbetstid samt naturaförmåner i euro. Inom kommunsektorn varierade medellönen för ordinarie arbetstid efter avtalsbransch. Den lägsta medellönen (2 617 euro) fanns inom avtalsbranschen under det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), inom vilken merparten av alla heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom kommunsektorn arbetar. Den högsta medellönen (5 853 euro) hade löntagare som arbetade under läkaravtalet.

Totallönen innehåller förutom lön för ordinarie arbetstid också lön för övertids- och tilläggsarbete, jour- och beredskapsersättning samt övriga tillägg som inte betalas regelbundet. Skillnaden mellan lönen för ordinarie arbetstid och totallönen var störst hos löntagare som arbetade under läkaravtalet. Till exempel läkarnas jourersättningar är övertidsersättningar som räknas med i totallönen.

I lönen för ordinarie arbetstid och i totallönen ingår inte löneposter av engångsnatur som semesterpenning och resultatpremier. I lönestatistiken ingår också begreppet totallön med resultatpremier.

Uppgifterna bygger på Statistikcentralens lönestatistik inom kommunsektorn. Uppgifterna till statistiken insamlas från kommunerna och samkommunerna årligen gällande antalet anställda i oktober. Statistiken för år 2012 omfattar uppgifterna från 333 kommuner och 137 samkommuner.


Källa: Löner inom kommunsektorn 2012, Statikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (677,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 8.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_tie_001_sv.html