Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2012

Yrkesklassificering 2010 Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 424 486 363 606 2 915 2 645
Kvinnor 345 594 293 472 2 796 2 578
Män 78 892 70 134 3 389 3 100
11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer Totalt 754 734 6 939 6 496
Kvinnor 216 207 6 085 5 838
Män 538 527 7 265 6 820
12 Administrativa och kommersiella chefer Totalt 1 904 1 836 4 771 4 592
Kvinnor 1 183 1 140 4 504 4 358
Män 721 696 5 194 4 967
13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m. Totalt 7 841 7 620 4 432 4 339
Kvinnor 4 980 4 819 4 038 3 622
Män 2 861 2 801 5 096 4 943
14 Chefer inom hotell och restaurangbranschen, detaljhandel och andra servicenäringar Totalt 222 212 3 951 3 779
Kvinnor 105 100 3 954 3 790
Män 117 112 3 949 3 716
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 4 698 4 405 3 845 3 736
Kvinnor 1 715 1 573 3 788 3 689
Män 2 983 2 832 3 875 3 759
22 Hälso- och sjukvårdsspecialister Totalt 22 360 18 471 4 903 4 522
Kvinnor 16 330 13 392 4 526 3 828
Män 6 030 5 079 5 895 6 033
23 Lärare och andra specialister inom undervisningsbranschen Totalt 78 184 71 089 3 370 3 376
Kvinnor 58 661 53 407 3 270 3 266
Män 19 523 17 682 3 663 3 619
24 Specialister inom företagsekonomi och administration Totalt 7 693 6 979 3 465 3 354
Kvinnor 5 336 4 825 3 367 3 260
Män 2 357 2 154 3 679 3 590
25 Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1 002 950 3 184 3 108
Kvinnor 409 377 3 161 3 073
Män 593 573 3 199 3 135
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Totalt 12 866 11 118 3 120 3 074
Kvinnor 10 792 9 193 3 111 3 081
Män 2 074 1 925 3 161 3 033
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 6 256 5 835 2 968 2 951
Kvinnor 1 458 1 318 2 663 2 483
Män 4 798 4 517 3 054 3 062
32 Hälso- och sjukvårdsexperter Totalt 62 292 52 683 2 916 2 790
Kvinnor 56 817 47 548 2 899 2 771
Män 5 475 5 135 3 071 3 004
33 Experter inom företagsekonomi och administration Totalt 13 107 11 719 2 504 2 347
Kvinnor 12 073 10 763 2 452 2 336
Män 1 034 956 3 075 2 839
34 Juridiska assistenter, experter inom social- och kultursektorn Totalt 15 121 13 291 2 525 2 461
Kvinnor 12 079 10 594 2 537 2 476
Män 3 042 2 697 2 479 2 400
35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1 909 1 795 2 698 2 643
Kvinnor 608 565 2 760 2 699
Män 1 301 1 230 2 670 2 587
41 Kontorspersonal Totalt 12 289 10 676 2 300 2 267
Kvinnor 11 668 10 175 2 302 2 268
Män 621 501 2 259 2 205
42 Kundtjänstpersonal Totalt 2 920 2 439 2 321 2 265
Kvinnor 2 584 2 159 2 307 2 263
Män 336 280 2 429 2 328
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 2 632 2 428 2 425 2 377
Kvinnor 2 181 2 004 2 411 2 382
Män 451 424 2 494 2 327
44 Annan kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 4 857 4 045 2 201 2 163
Kvinnor 3 143 2 584 2 235 2 188
Män 1 714 1 461 2 143 2 094
51 Servicepersonal Totalt 13 075 11 695 2 266 2 180
Kvinnor 7 975 7 098 2 290 2 189
Män 5 100 4 597 2 230 2 164
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. Totalt 445 333 2 232 2 192
Kvinnor 413 311 2 225 2 190
Män 32 22 2 347 2 221
53 Vård- och omsorgspersonal Totalt 108 732 89 049 2 381 2 321
Kvinnor 103 009 84 493 2 371 2 313
Män 5 723 4 556 2 560 2 517
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 3 859 3 728 2 749 2 796
Kvinnor 361 292 2 196 2 148
Män 3 498 3 436 2 795 2 829
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 4 651 2 375 2 509 2 518
Kvinnor 2 328 1 102 2 487 2 480
Män 2 323 1 273 2 528 2 544
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 89 60 2 416 2 442
Kvinnor 2 2         ..         ..
Män 87 58         ..         ..
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 444 389 2 424 2 316
Kvinnor 27 26 2 709 2 763
Män 417 363 2 405 2 311
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 1 624 1 455 2 291 2 253
Kvinnor 109 90 2 056 2 003
Män 1 515 1 365 2 305 2 262
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 92 81 2 238 2 188
Kvinnor 52 43 2 123 2 116
Män 40 38 2 359 2 241
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 270 259 2 569 2 482
Kvinnor 20 19 2 352 2 124
Män 250 240 2 586 2 489
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 210 168 2 112 2 102
Kvinnor 113 96 2 086 2 062
Män 97 72 2 148 2 112
81 Processarbetare Totalt 243 190 2 220 2 060
Kvinnor 166 123 2 027 1 914
Män 77 67 2 565 2 609
82 Hopsättare, industriprodukter Totalt 1 1         ..         ..
Män 1 1         ..         ..
83 Transportarbetare Totalt 1 183 1 105 2 483 2 476
Kvinnor 224 204 2 495 2 501
Män 959 901 2 480 2 471
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 21 158 17 237 2 085 2 014
Kvinnor 20 498 16 703 2 088 2 016
Män 660 534 2 001 1 913
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 18 9         ..         ..
Kvinnor 3 2         ..         ..
Män 15 7         ..         ..
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 1 181 722 2 027 1 992
Kvinnor 291 153 1 920 1 941
Män 890 569 2 055 2 019
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 7 863 6 131 2 063 2 032
Kvinnor 7 440 5 803 2 067 2 033
Män 423 328 2 004 2 004
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 404 264 1 916 1 845
Kvinnor 204 154 1 877 1 824
Män 200 110 1 969 1 870
Okänt Totalt 37 30 2 777 2 746
Kvinnor 21 15 2 302 2 100
Män 16 15 3 311 3 224

Källa: Löner inom kommunsektorn 2012, Statikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2012, Tabellbilaga 1a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_tau_001_sv.html