Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2012

Näringsgrenklassificering Kön Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 10 885 13,86 13,84
Kvinnor 1 544 12,74 12,76
Män 9 341 14,02 13,97
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla Totalt 273 14,80 14,03
Män 273 14,80 14,03
36 Vattenförsörjning Totalt 698 15,01 14,93
Kvinnor 9         ..         ..
Män 689         ..         ..
37 Avloppsrening Totalt 210 14,77 14,87
Kvinnor 7         ..         ..
Män 203         ..         ..
39 Sanering, efterbehandl av jord o vatten, föroreningsbekämpn Totalt 157 12,90 13,31
Kvinnor 29 12,65 13,09
Män 128 12,96 13,36
41 Byggande av hus Totalt 137 13,99 13,99
Kvinnor 5         ..         ..
Män 132         ..         ..
42 Anläggningsarbeten Totalt 776 13,92 13,93
Kvinnor 97 12,85 13,00
Män 679 14,06 14,07
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Totalt 987 12,94 13,09
Kvinnor 145 11,57 11,67
Män 842 13,15 13,21
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 335 14,29 13,88
Kvinnor 6         ..         ..
Män 329         ..         ..
49 Landtransport; transport i rörsystem Totalt 366 17,47 17,27
Kvinnor 20 13,79 13,72
Män 346 17,65 17,35
52 Magasinering och stödtjänster till transport Totalt 133 13,66 13,63
Kvinnor 15 11,47 10,61
Män 118 13,90 13,90
71 Arkitekt- o teknisk konsultverks; teknisk provning o analys Totalt 1 799 13,93 13,96
Kvinnor 157 12,55 12,74
Män 1 642 14,05 14,05
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Totalt 3 212 13,46 13,69
Kvinnor 653 12,79 12,85
Män 2 559 13,62 13,80
84 Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 596 13,34 13,38
Kvinnor 66 12,12 12,02
Män 530 13,48 13,56
87 Vård och omsorg med boende Totalt 72 13,85 14,20
Kvinnor 29 13,82 14,48
Män 43 13,86 14,20
88 Öppna sociala insatser Totalt 307 10,85 10,41
Kvinnor 109 10,77 10,58
Män 198 10,89 10,41
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet Totalt 683 14,05 13,95
Kvinnor 157 14,48 15,03
Män 526 13,93 13,75

Källa: Löner inom kommunsektorn 2012, Statikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2012, Tabellbilaga 8. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_tau_014_sv.html