Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2012

Åldergrupp Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 424 486 363 606 2 915 2 645
Grundnivå 27 167 21 282 2 244 2 150
Mellannivå 167 088 140 211 2 394 2 308
Lägsta högre nivå 73 048 62 901 2 819 2 704
Lägsta högskolenivå 72 039 63 379 2 965 2 808
Högre högskolenivå 79 881 71 465 3 972 3 672
Forskarutbildningsnivå 5 263 4 368 5 655 5 481
Under 20 Totalt 1 380 1 001 2 161 2 153
Grundnivå 1 363 991 2 161 2 154
Mellannivå 17 10 2 165 2 123
20 - 24 Totalt 13 228 10 853 2 305 2 266
Grundnivå 1 500 1 101 2 111 2 057
Mellannivå 10 067 8 201 2 261 2 227
Lägsta högre nivå 4 3         ..         ..
Lägsta högskolenivå 1 637 1 530 2 625 2 534
Högre högskolenivå 20 18 .. ..
25 - 29 Totalt 30 759 26 972 2 653 2 506
Grundnivå 1 342 1 065 2 294 2 098
Mellannivå 13 035 11 045 2 413 2 277
Lägsta högre nivå 38 37 2 725 2 710
Lägsta högskolenivå 11 758 10 650 2 666 2 553
Högre högskolenivå 4 563 4 157 3 258 3 060
Forskarutbildningsnivå 23 18 4 240 3 785
30 - 34 Totalt 38 472 32 652 2 796 2 668
Grundnivå 1 286 1 007 2 248 2 124
Mellannivå 12 782 10 627 2 346 2 258
Lägsta högre nivå 415 343 2 542 2 464
Lägsta högskolenivå 13 492 11 321 2 753 2 624
Högre högskolenivå 10 252 9 145 3 357 3 165
Forskarutbildningsnivå 245 209 4 211 4 024
35 - 39 Totalt 45 553 37 904 2 901 2 733
Grundnivå 1 479 1 169 2 292 2 142
Mellannivå 14 375 11 864 2 360 2 267
Lägsta högre nivå 6 046 4 718 2 739 2 620
Lägsta högskolenivå 10 935 8 993 2 838 2 703
Högre högskolenivå 12 176 10 729 3 574 3 353
Forskarutbildningsnivå 542 431 4 713 4 360
40 - 44 Totalt 52 325 45 074 2 967 2 709
Grundnivå 2 005 1 603 2 289 2 173
Mellannivå 17 819 15 152 2 381 2 286
Lägsta högre nivå 10 897 9 132 2 757 2 656
Lägsta högskolenivå 8 024 7 109 2 917 2 751
Högre högskolenivå 12 790 11 438 3 876 3 592
Forskarutbildningsnivå 790 640 5 337 5 323
45 - 49 Totalt 63 662 56 884 2 975 2 678
Grundnivå 2 549 2 098 2 275 2 182
Mellannivå 24 717 21 738 2 406 2 319
Lägsta högre nivå 13 776 12 235 2 777 2 660
Lägsta högskolenivå 8 201 7 602 3 000 2 815
Högre högskolenivå 13 460 12 414 4 087 3 795
Forskarutbildningsnivå 959 797 5 556 5 428
50 - 54 Totalt 68 980 62 436 2 974 2 656
Grundnivå 3 599 3 026 2 279 2 191
Mellannivå 29 209 25 922 2 418 2 335
Lägsta högre nivå 16 576 15 255 2 826 2 707
Lägsta högskolenivå 6 700 6 283 3 168 3 041
Högre högskolenivå 11 902 11 090 4 301 3 972
Forskarutbildningsnivå 994 860 5 949 5 865
55 - 59 Totalt 68 219 60 419 2 986 2 662
Grundnivå 5 924 5 001 2 232 2 150
Mellannivå 28 200 24 221 2 413 2 329
Lägsta högre nivå 16 353 14 763 2 864 2 751
Lägsta högskolenivå 7 599 7 106 3 470 3 433
Högre högskolenivå 9 197 8 485 4 540 4 123
Forskarutbildningsnivå 946 843 6 099 5 944
60 - 64 Totalt 39 473 27 565 2 989 2 613
Grundnivå 5 701 3 905 2 212 2 131
Mellannivå 16 118 10 866 2 423 2 336
Lägsta högre nivå 8 512 6 085 2 917 2 807
Lägsta högskolenivå 3 430 2 574 3 628 3 497
Högre högskolenivå 5 050 3 637 4 718 4 295
Forskarutbildningsnivå 662 498 6 208 5 909
Över 65 Totalt 2 435 1 846 3 361 2 882
Grundnivå 419 316 2 389 2 240
Mellannivå 749 565 2 528 2 390
Lägsta högre nivå 431 330 2 964 2 801
Lägsta högskolenivå 263 211 3 661 3 571
Högre högskolenivå 471 352 4 869 4 394
Forskarutbildningsnivå 102 72 6 199 6 089

Källa: Löner inom kommunsektorn 2012, Statikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2012, Tabellbilaga 6a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_tau_011_sv.html