Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3c. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2012

Näringsgren Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 424 486 363 606 2 915 2 645
Kvinnor 345 594 293 472 2 796 2 578
Män 78 892 70 134 3 389 3 100
0162 Service till husdjursskötsel Totalt 3 659 1 764 2 566 2 547
Kvinnor 1 852 829 2 544 2 521
Män 1 807 935 2 584 2 573
5629 Övrig catering- och centralköksverksamhet Totalt 9 830 8 259 2 154 2 082
Kvinnor 9 191 7 719 2 155 2 082
Män 639 540 2 148 2 080
7112 Teknisk konsultverksamhet o.d. Totalt 8 802 8 004 2 934 2 665
Kvinnor 4 402 3 940 2 634 2 358
Män 4 400 4 064 3 213 3 132
8110 Fastighetsrelaterade stödtjänster Totalt 5 177 4 457 2 230 2 060
Kvinnor 2 728 2 168 2 082 1 963
Män 2 449 2 289 2 358 2 169
8121 Lokalvård Totalt 4 094 3 338 2 056 1 942
Kvinnor 3 859 3 127 2 051 1 946
Män 235 211 2 129 1 870
8411 Övergripande offentlig förvaltning Totalt 16 694 14 982 3 153 2 675
Kvinnor 11 880 10 596 2 891 2 540
Män 4 814 4 386 3 775 3 325
8412 Administration av vård, utbildning och annan samhällsservice Totalt 19 065 15 998 2 835 2 541
Kvinnor 15 195 12 763 2 787 2 534
Män 3 870 3 235 3 018 2 572
8425 Brand- och räddningsverksamhet Totalt 5 606 5 531 3 027 2 971
Kvinnor 487 462 2 814 2 785
Män 5 119 5 069 3 046 2 981
8520 Utbildning på lägre grundnivå Totalt 38 505 30 862 3 256 3 307
Kvinnor 30 998 24 107 3 176 3 246
Män 7 507 6 755 3 536 3 493
8531 Utbildning på högre grundnivå och gymnasieutbildning Totalt 23 282 20 167 3 639 3 650
Kvinnor 16 651 14 200 3 551 3 591
Män 6 631 5 967 3 847 3 809
8532 Yrkesutbildning på mellannivå Totalt 18 783 16 200 3 380 3 457
Kvinnor 11 038 9 401 3 256 3 354
Män 7 745 6 799 3 547 3 559
8542 Universitets- eller yrkeshögskoleutbildning på högre nivå Totalt 3 598 3 057 3 816 3 889
Kvinnor 2 155 1 843 3 668 3 781
Män 1 443 1 214 4 036 4 162
8610 Sluten sjukvård Totalt 78 646 67 403 3 164 2 843
Kvinnor 66 532 56 448 3 020 2 792
Män 12 114 10 955 3 897 3 220
8621 Allmänpraktiserande läkarverksamhet Totalt 38 237 32 323 3 035 2 612
Kvinnor 35 273 29 702 2 914 2 594
Män 2 964 2 621 4 388 3 265
8690 Annan hälso- och sjukvård Totalt 8 113 6 789 2 928 2 642
Kvinnor 7 198 5 980 2 820 2 618
Män 915 809 3 699 3 036
8710 Boende med sjuksköterskevård Totalt 14 739 12 609 2 637 2 614
Kvinnor 14 094 12 029 2 640 2 617
Män 645 580 2 574 2 517
8720 Boende med särskild service för utvecklingsstörda o.d. Totalt 6 417 5 567 2 655 2 605
Kvinnor 5 539 4 765 2 646 2 608
Män 878 802 2 704 2 595
8730 Vård, omsorg i boende för äldre o funktionshindrade personer Totalt 8 868 7 708 2 626 2 597
Kvinnor 8 386 7 274 2 623 2 597
Män 482 434 2 664 2 607
8790 Annan vård och omsorg med boende Totalt 2 885 2 614 2 747 2 723
Kvinnor 2 347 2 109 2 719 2 690
Män 538 505 2 863 2 867
8810 Öppna sociala insatser f äldre o funktionshindrade personer Totalt 19 876 16 900 2 507 2 459
Kvinnor 18 910 16 075 2 507 2 462
Män 966 825 2 496 2 356
8891 Barndagvård Totalt 51 309 46 824 2 262 2 225
Kvinnor 50 187 45 794 2 259 2 224
Män 1 122 1 030 2 418 2 326
8899 Övriga öppna sociala instanser Totalt 8 637 7 160 2 737 2 580
Kvinnor 7 337 6 146 2 744 2 592
Män 1 300 1 014 2 696 2 498
9101 Biblioteks- och arkivverksamhet Totalt 4 663 3 963 2 427 2 288
Kvinnor 3 783 3 192 2 432 2 293
Män 880 771 2 407 2 264

Källa: Löner inom kommunsektorn 2012, Statikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2012, Tabellbilaga 3c. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_tau_008_sv.html