Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2012

Avtalsbransch Yrkesklassificering 2010 Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Yrken totalt 424 486 363 606 2 915 2 645
1 Chefer 10 721 10 402 4 662 4 494
2 Specialister 126 803 113 012 3 620 3 409
3 Experter 98 685 85 323 2 797 2 685
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 22 698 19 588 2 298 2 260
5 Service- och försäljningspersonal 126 111 104 805 2 381 2 312
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 4 740 2 435 2 507 2 517
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 640 2 352 2 330 2 263
8 Process- och transportarbetare 1 427 1 296 2 443 2 439
9 Övriga arbetstagare 30 624 24 363 2 076 2 017
Okänt 37 30 2 777 2 746
01 AKTA Yrken totalt 317 833 268 053 2 616 2 480
1 Chefer 7 574 7 332 4 439 3 977
2 Specialister 42 315 38 314 3 024 2 884
3 Experter 91 142 78 272 2 777 2 669
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 21 910 18 849 2 293 2 259
5 Service- och försäljningspersonal 118 881 97 901 2 367 2 303
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 4 338 2 071 2 511 2 517
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 416 316 2 194 2 114
8 Process- och transportarbetare 1 086 970 2 483 2 500
9 Övriga arbetstagare 30 145 24 009 2 074 2 016
Okänt 26 19 2 664 2 093
02 Lärare Yrken totalt 66 032 59 842 3 634 3 566
1 Chefer 2 405 2 350 5 066 5 029
2 Specialister 63 593 57 462 3 570 3 536
3 Experter 27 24 4 006 4 036
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 4 4         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 2 1         ..         ..
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 1 1         ..         ..
03 Tekniska Yrken totalt 24 111 22 577 2 933 2 816
1 Chefer 553 538 4 673 4 605
2 Specialister 4 634 4 336 3 702 3 649
3 Experter 7 482 6 997 3 003 2 972
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 782 733 2 429 2 298
5 Service- och försäljningspersonal 7 213 6 891 2 549 2 518
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 401 363 2 483 2 515
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 218 2 030 2 350 2 280
8 Process- och transportarbetare 341 326 2 329 2 213
9 Övriga arbetstagare 476 352 2 194 2 158
Okänt 11 11 2 938 3 004
04 Läkare Yrken totalt 15 614 12 260 5 852 5 905
1 Chefer 188 181 8 290 8 379
2 Specialister 15 418 12 071 5 810 5 880
3 Experter 2 2         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 6 6         ..         ..
05 Övriga Yrken totalt 896 874 2 946 2 834
1 Chefer 1 1         ..         ..
2 Specialister 843 829 2 971 2 859
3 Experter 32 28 2 613 2 629
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 2 2         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 9 6         ..         ..
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 6 6         ..         ..
9 Övriga arbetstagare 3 2         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2012, Statikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2012, Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_tau_004_sv.html