Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter utbildningsområde 2012

Utbildningsområde Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 424 486 363 606 2 915 2 645
Kvinnor 345 594 293 472 2 796 2 578
Män 78 892 70 134 3 389 3 100
0 Allmänbildande utbildning Totalt 10 938 8 997 2 613 2 397
Kvinnor 7 831 6 425 2 559 2 356
Män 3 107 2 572 2 742 2 563
1 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning Totalt 41 177 38 385 3 322 3 266
Kvinnor 33 414 30 944 3 224 3 171
Män 7 763 7 441 3 724 3 576
2 Humanistisk utbildning och konstutbildning Totalt 23 391 20 376 3 362 3 354
Kvinnor 18 577 16 071 3 315 3 325
Män 4 814 4 305 3 536 3 466
3 Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper Totalt 49 748 43 142 2 866 2 501
Kvinnor 42 822 36 868 2 741 2 447
Män 6 926 6 274 3 572 3 208
4 Naturvetenskaplig utbildning Totalt 9 844 8 918 3 709 3 667
Kvinnor 5 687 5 090 3 581 3 573
Män 4 157 3 828 3 876 3 824
5 Teknisk utbildning Totalt 30 272 26 246 2 981 2 751
Kvinnor 10 052 8 291 2 629 2 325
Män 20 220 17 955 3 132 2 990
6 Utbildning inom lant- och skogsbruk Totalt 7 045 5 214 2 834 2 647
Kvinnor 3 999 2 868 2 717 2 538
Män 3 046 2 346 2 967 2 769
7 Utbildning inom hälso- och socialvård Totalt 178 170 151 180 2 956 2 649
Kvinnor 162 180 136 915 2 842 2 619
Män 15 990 14 265 3 999 3 188
8 Utbildning inom servicebranscher Totalt 46 603 39 765 2 380 2 200
Kvinnor 39 655 33 308 2 266 2 141
Män 6 948 6 457 2 931 2 858
9 Annat eller okänt utbildningsområde Totalt 27 298 21 383 2 246 2 151
Kvinnor 21 377 16 692 2 196 2 114
Män 5 921 4 691 2 412 2 286

Källa: Löner inom kommunsektorn 2012, Statikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2012, Tabellbilaga 4. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter utbildningsområde 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_tau_009_sv.html