Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2012

Yrkesklassificering 2010 Kön Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 10 885 13,86 13,84
Kvinnor 1 544 12,74 12,76
Män 9 341 14,02 13,97
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 12 14,31 15,03
Kvinnor 3         ..         ..
Män 9         ..         ..
24 Specialister inom företagsekonomi och administration Totalt 2         ..         ..
Män 2         ..         ..
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Totalt 10 15,00 12,85
Kvinnor 1         ..         ..
Män 9         ..         ..
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 558 14,87 14,80
Kvinnor 24 14,00 13,88
Män 534 14,91 14,85
32 Hälso- och sjukvårdsexperter Totalt 4         ..         ..
Män 4         ..         ..
33 Experter inom företagsekonomi och administration Totalt 5         ..         ..
Män 5         ..         ..
34 Juridiska assistenter, experter inom social- och kultursektorn Totalt 65 12,55 12,37
Kvinnor 23 12,08 11,53
Män 42 12,71 12,70
35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 2         ..         ..
Män 2         ..         ..
41 Kontorspersonal Totalt 25 14,64 14,73
Kvinnor 7         ..         ..
Män 18         ..         ..
42 Kundtjänstpersonal Totalt 4         ..         ..
Kvinnor 2         ..         ..
Män 2         ..         ..
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 83 14,19 14,24
Kvinnor 16 14,03 14,06
Män 67 14,23 14,32
44 Annan kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 3         ..         ..
Män 3         ..         ..
51 Servicepersonal Totalt 1 263 14,09 13,86
Kvinnor 147 14,91 15,22
Män 1 116 13,99 13,74
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. Totalt 8         ..         ..
Män 8         ..         ..
53 Vård- och omsorgspersonal Totalt 7         ..         ..
Kvinnor 7         ..         ..
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 19 13,96 13,97
Kvinnor 2         ..         ..
Män 17         ..         ..
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 1 527 11,96 12,03
Kvinnor 612 12,13 12,13
Män 915 11,85 11,84
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 355 14,60 14,29
Kvinnor 83 14,03 13,91
Män 272 14,76 14,37
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 2 347 14,46 14,38
Kvinnor 41 13,86 14,18
Män 2 306 14,47 14,38
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 742 15,10 14,90
Kvinnor 5         ..         ..
Män 737         ..         ..
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 32 15,35 15,09
Kvinnor 5         ..         ..
Män 27         ..         ..
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 489 15,66 15,30
Kvinnor 6         ..         ..
Män 483         ..         ..
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 83 14,24 14,37
Kvinnor 20 12,73 12,47
Män 63 14,29 14,48
81 Processarbetare Totalt 156 13,72 13,99
Kvinnor 55 9,34 9,03
Män 101 15,09 14,35
82 Hopsättare, industriprodukter Totalt 32 13,78 13,22
Kvinnor 5         ..         ..
Män 27         ..         ..
83 Transportarbetare Totalt 1 138 13,75 13,69
Kvinnor 30 13,34 13,31
Män 1 108 13,76 13,70
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 164 12,25 12,19
Kvinnor 153 12,28 12,19
Män 11 11,78 13,33
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 214 13,00 13,39
Kvinnor 110 12,84 13,02
Män 104 13,16 13,63
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 1 343 13,08 13,22
Kvinnor 137 12,29 12,90
Män 1 206 13,16 13,27
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 17 11,63 11,93
Kvinnor 12         ..         ..
Män 5         ..         ..
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 139 12,45 12,34
Kvinnor 33 12,65 12,55
Män 106 12,40 12,11
Okänt Totalt 37 10,09 10,72
Kvinnor 5         ..         ..
Män 32         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2012, Statikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2012, Tabellbilaga 7. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_tau_013_sv.html