Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.12.2015

Työikäisiä kuolee aiempaa vähemmän verenkiertoelinten sairauksiin

Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan vuonna 2014 työiässä eli 15–64-vuotiaana kuoli yhteensä lähes 8 700 suomalaista, noin 5 900 miestä ja 2 700 naista. Työikäisten kuolleisuus on vähentynyt kymmenessä vuodessa neljänneksellä. Eniten on vähentynyt verenkiertoelinten sairauksiin ja tapaturmiin kuolleiden määrä. Vuoden 2014 aikana kuolleista työikäisistä yli puolet menehtyi kasvaimiin ja verenkiertoelinten sairauksiin.

Työikäisinä eli 15–64-vuotiaana kuolleiden kuolemansyyt 1990–2014

Työikäisinä eli 15–64-vuotiaana kuolleiden kuolemansyyt 1990–2014

Suomessa kuolee aikaisempaa vähemmän ihmisiä työikäisenä eli 15–64-vuotiaana. Työikäisten ikävakioitu kokonaiskuolleisuus on pienentynyt kymmenessä vuodessa 25 prosenttia. Pääryhmistä kuolleisuus on vähentynyt eniten verenkiertoelinten sairauksissa ja tapaturmissa, mutta myös muissa yleisimmissä kuolemansyyryhmissä on tapahtunut myönteistä kehitystä.

Vuodesta 2001 lähtien työikäisiä on kuollut eniten kasvaimiin verenkiertoelinten sairauksien sijaan. Vuonna 2014 kasvaimiin kuolleita oli työikäisistä lähes 2 500 henkilöä, kun taas verenkiertoelinten sairauksiin menehtyi noin 2 000. Verenkiertoelinten sairauksiin kuolleiden määrä on vähentynyt yli neljänneksellä kymmenen vuoden aikana. Samaan aikaan työikäisten kokonaismäärässä ei tapahtunut muutosta.

Tapaturmiin, itsemurhiin ja alkoholiperäisiin syihin menehtyi 2 700 työikäistä

Vuonna 2014 lähes joka kolmas työikäisenä kuolleista menehtyi tapaturmiin, itsemurhiin ja alkoholiperäisiin syihin. Heistä suurin osa, 78 prosenttia, oli miehiä.

Alkoholiperäisiin syihin menehtyi vuonna 2014 yhteensä lähes 1 300 työikäistä, joista suurin osa oli miehiä. Kuolleiden määrä oli lähes 10 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen kuolleiden määrä on pienentynyt vuodesta 2008 lähtien.

Myös tapaturmien määrä on kaikilla työikäisillä supistunut yli kolmanneksella vuodesta 2004. Vähenemistä on tapahtunut lähes kaikissa yleisimmissä tapaturmaryhmissä: liikenneonnettomuuksissa, kaatumisissa ja hukkumisissa. Tapaturmiin menehtyneitä työikäisiä oli vuonna 2014 noin 800, joista 600 oli miehiä ja 200 naisia.

Myönteistä kehitystä on tapahtunut myös itsemurhakuolleisuudessa. Vuoden 2014 aikana työikäiset tekivät itsemurhia yli 600, mikä on yli neljänneksen vähemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin.

Naisia kuoli eniten kasvaimiin, miehiä verenkiertoelinten sairauksiin

Työikäisenä kuolleista vain joka kolmas oli nainen. Työikäisten miesten kuolleisuus on pienentynyt kymmenessä vuodessa naisia enemmän, joten sukupuolten välinen kuolleisuusero on hieman kaventunut. Työikäisten miesten kuolleisuus on kuitenkin edelleen yli kaksinkertainen naisiin verrattuna. Suurimmillaan sukupuolten välinen kuolleisuusero on alkoholiperäisissä syissä ja verenkiertoelinten sairauksissa. Pienimmillään ero on kasvainkuolleisuudessa (ks. liitekuviot 2 ja 3).

Vuonna 2014 työikäisten naisten yleisin kuolemansyyryhmä oli kasvaimet, joihin naisista kuoli peräti 41 prosenttia. Naisilla yleisin syöpä oli rintasyöpä, joka aiheutti lähes joka kymmenennen työikäisen naisen kuoleman. Työikäisillä naisilla verenkiertoelinten sairaudet kuolemansyynä on vähentynyt: niiden osuus vuonna 2014 oli 16 prosenttia, kun vielä parikymmentä vuotta sitten osuus oli lähes neljännes kaikista kuolemista. Työikäisiä miehiä kuoli sen sijaan verenkiertoelinten sairauksiin 26 prosenttia, mutta kasvaimiin vain 23 prosenttia. Yleisin syöpämuoto, johon työikäiset miehet kuolivat, oli keuhkosyöpä.

Miehiä kuoli työikäisenä alkoholiperäisiin syihin huomattavasti naisia enemmän. Alkoholiin liittyviin kuolemansyihin oli miehistä menehtynyt joka kuudes ja naisista joka kymmenes. Alkoholiperäisissä kuolemansyissä keski-ikä oli kaikilla miehillä 59 vuotta ja naisilla 62 vuotta.

Alkoholiperäisiin kuolemansyihin on kerätty yhteen useita eri tauteja ja tapaturmaiset alkoholimyrkytykset. Kuolinsyyryhmän merkitys kuolemansyissä on pienempi kuin kasvaimien ja verenkiertoelinten pääryhmien. Alkoholiperäisiin syihin kuolee kuitenkin edelleen enemmän työikäisiä kuin yksittäisiin kasvaintyyppeihin tai iskeemisiin sydäntauteihin. Alkoholi on myös mukana monissa työikäisten tapaturmissa kuolemaan vaikuttavana tekijänä.

Kuolemansyytiedot luokitellaan kuolemansyytilastossa kansainvälisen tautiluokituksen (ICD10) mukaisesti. Tilastojulkaisussa käytetään kansallista 54-luokkaista aikasarjaluokitusta, jolla eri vuosien luokitukset on saatu vertailukelpoiseen muotoon. Tietokantatauluista löytyy tarkempia tietoja kuolemansyistä muun muassa kansainvälisen tautiluokituksen 3-merkkitasolla.

Työikäisten (15–64-vuotiaiden) kuolemansyyrakenne 2014

54-luokkainen aikasarjaluokitus Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Kuolleita Kuolleita Kuolleita % % %
04–22 Kasvaimet 2 479 1 354 1 125 29 23 41
27–30 Verenkiertoelinten sairaudet 1 958 1 524 434 23 26 16
31–35 Hengityselinten sairaudet 198 134 64 2 2 2
41 Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 1 258 1 012 246 15 17 9
42–49 Tapaturmat (pl. alkoholimyrkytykset) 798 612 186 9 10 7
50 Itsemurhat 624 472 152 7 8 6
Muut kuolemansyyt 1 346 841 505 16 14 19
01–54 Kuolleita yhteensä 8 661 5 949 2 712 100 100 100

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen 029 551 3605, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (583,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2014/ksyyt_2014_2015-12-30_tie_001_fi.html