Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.12.2015

Allt färre i arbetsför ålder dör av sjukdomar i cirkulationsorganen

Enligt Statistikcentralens statistik över dödsorsaker dog år 2014 totalt nästan 8 700 finländare i arbetsför ålder, dvs. i åldern 15–64 år. Av dem var omkring 5 900 män och 2 700 kvinnor. Dödligheten bland människor i arbetsför ålder har minskat med en fjärdedel på tio år. Antalet döda på grund av sjukdomar i cirkulationsorganen och olycksfall har minskat mest. Mer än hälften av människorna i arbetsför ålder som dog under år 2014 avled på grund av tumörer eller sjukdomar i cirkulationsorganen.

Dödsorsaker bland människor som dött i arbetsför ålder (15–64 år) 1990–2014

Dödsorsaker bland människor som dött i arbetsför ålder (15–64 år) 1990–2014

Strukturen för dödorsaker bland människor i arbetsför ålder (15–64 år) 2014

Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Antal Antal Antal % % %
04–22 Tumörer 2 479 1 354 1 125 29 23 41
27–30 Circulationsorganens sjukdomar 1 958 1 524 434 23 26 16
31–35 Andningsorganens sjukdomar 198 134 64 2 2 2
41 Alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningar 1 258 1 012 246 15 17 9
42–49 Olyckor 798 612 186 9 10 7
50 Självmord 624 472 152 7 8 6
Övriga dödsorsaker 1 346 841 505 16 14 19
01–54 Döda totalt 8 661 5 949 2 712 100 100 100

Källa: Dödsorsaker, Statistikcentralen

Förfrågningar: Airi Pajunen 029 551 3605, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2014/ksyyt_2014_2015-12-30_tie_001_sv.html