Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet 1)

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Region Post År Kvartal        
Kommuner Verksamhetens intäkter totalt 2017 2 3 506 3 406 -99 -2,8
3 5 172 5 072 -99 -1,9
4 7 180 7 179 -1 0,0
2018 1 1 588 1 563 -25 -1,6
Verksamhetens kostnader totalt 2017 2 17 820 17 792 -28 -0,2
3 26 527 26 494 -33 -0,1
4 35 737 35 719 -19 -0,1
2018 1 8 814 8 790 -24 -0,3
Lånestock, i slutet av kvartalet 2017 2 15 693 15 581 -112 -0,7
3 15 188 15 158 -30 -0,2
4 15 992 16 021 29 0,2
2018 1 15 859 15 849 -10 -0,1
Samkommuner Verksamhetens intäkter totalt 2017 2 7 193 7 179 -13 -0,2
3 10 810 10 691 -120 -1,1
4 14 283 14 287 4 0,0
2018 1 3 679 3 680 1 0,0
Verksamhetens kostnader totalt 2017 2 6 677 6 668 -9 -0,1
3 10 100 9 986 -114 -1,1
4 13 503 13 526 24 0,2
2018 1 3 353 3 368 15 0,5
Lånestock, i slutet av kvartalet 2017 2 3 199 3 199 0 0,0
3 3 226 3 226 0 0,0
4 3 430 3 443 13 0,4
2018 1 3 462 3 464 3 0,1
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverken och interna poster har eliminerats.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.08.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 2:a kvartalet 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2018/02/ktan_2018_02_2018-08-31_rev_001_sv.html