Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1)

  Kommuner Samkommuner
2019 Förändring, % 2019 Förändring, %
Verksamhetens intäkter totalt 7 194 -4,1 16 410 6,5
Verksamhetens kostnader totalt 37 814 2,4 15 836 7,4
Verksamhetsbidrag (+/-) -30 294 4,1 583 -13,3
Skatteinkomster 22 913 2,6    
Statsandelar 8 636 2,1    
Finansiella intäkter 768 20,3 27 -0,7
Finansiella kostnader 224 -9,5 108 -0,9
Årsbidrag (+/-) 1 797 -13,0 502 -15,0
Avskrivningar och nedskrivningar 2 252 2,7 604 -1,8
Extraordinära poster (+/-) 347 1644,7 6 -88,2
Räkenskapsperiodens resultat (+/-) -109 1,2 -96 -454,1
Investeringsutgifter totalt 3 929 7,7 1 323 12,1
Lånestock, i slutet av kvartalet 18 440 10,2 4 564 17,7
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverk och de interna posterna har eliminerats. Uppgifterna för år 2019 är bokslutsprognoser. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående årets bokslutsutfall.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2019/04/ktan_2019_04_2020-02-05_tau_001_sv.html