Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Kommunekonomi kvartalsvis 2019, 4:e kvartalet

2019
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2019/04/index_sv.html